This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Nyekraszov, Nyikolaj Alekszejevics: Родина

Portre of Nyekraszov, Nyikolaj Alekszejevics

Родина (Russian)


И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я;
Где от души моей, довременно растленной,
Так рано отлетел покой благословенный,
И неребяческих желаний и тревог
Огонь томительный до срока сердце жег...
Воспоминания дней юности - известных
Под громким именем роскошных и чудесных, -
Наполнив грудь мою и злобой и хандрой,
Во всей своей красе проходят предо мной...

Вот темный, темный сад... Чей лик в аллее дальной
Мелькает меж ветвей, болезненно - печальный?
Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!
Кто жизнь твою сгубил... о! знаю, знаю я!..
Навеки отдана угрюмому невежде,
Не предавалась ты несбыточной надежде -
Тебя пугала мысль восстать против судьбы,
Ты жребий свой несла в молчании рабы...
Но знаю: не была душа твоя бесстрастна;
Она была горда, упорна и прекрасна,
И все, что вынести в тебе достало сил,
Предсмертный шепот твой губителю простил!..

И ты, делившая с страдалицей безгласной
И горе и позор судьбы ее ужасной,
Тебя уж также нет, сестра души моей!
Из дома крепостных любовниц и псарей
Гонимая стыдом, ты жребий свой вручила
Тому, которого не знала, не любила...
Но, матери своей печальную судьбу
На свете повторив, лежала ты в гробу
С такой холодною и строгою улыбкой,
Что дрогнул сам палач, заплакавший ошибкой.

Вот серый, старый дом... Теперь он пуст и глух:
Ни женщин, ни собак, ни гаеров, ни слуг, -
А встарь?.. Но помню я: здесь что - то всех давило,
Здесь в малом и в большом тоскливо сердце ныло.
Я к няне убегал... Ах, няня! сколько раз
Я слезы лил о ней в тяжелый сердцу час;
При имени ее впадая в умиленье,
Давно ли чувствовал я к ней благоговенье?..

Ее бессмысленной и вредной доброты
На память мне пришли немногие черты,
И грудь моя полна враждой и злостью новой...
Нет! в юности моей, мятежной и суровой,
Отрадного душе воспоминанья нет;
Но все, что, жизнь мою опутав с первых лет,
Проклятьем на меня легло неотразимым, -
Всему начало здесь, в краю моем родимом!..

И с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор -
В томящий летний зной защита и прохлада, -
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
Понурив голову над высохшим ручьем,
И набок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликований
Глухой, и вечный гул подавленных страданий,
И только тот один, кто всех собой давил,
Свободно и дышал, и действовал, и жил...

1846Szülőföld (Hungarian)


Itt vannak újra mind a jólismert helyek,
hol egykor őseim a dőre életet
múlatták pompa közt, eszetlen hencegésben,
mocskos tivornya és vad zsarnokság jegyében,
hol elnyomás alatt sok reszketeg cseléd
irigyelhette csak az úr hitvány ebét,
hol úgy rendeltetett, hogy meglássam a földet,
hol megtanultam azt, hogy tűrjek és gyűlöljek,
s hol gyűlölségemet leplezve jámborul,
ha szégyenkezve is, de voltam olykor úr,
hol gyorsan hervadó lelkemből oly sietve,
oly messze elröpült az áldott béke csendje;
és kínzó tűz gyanánt perzselte meg szívem
a sóvár férfi-vágy s a gyötrő félelem...
S az emlékek, miket a boldog ifjuság ad,
amelyre annyi szép, csodás nevet ruháznak,
dühödtté tesznek és haraggal töltenek
elém villantva most valódi színüket.

Sötét, sötét a kert... a hársfák sűrüjében
mily sápadt arc dereng oly bánatos-fehéren?
Tudom, miért zokogsz, anyám, én értelek,
tudom, tudom, ki volt, ki téged tönkretett!
Örök cselédjeként a barbár férfi-kénynek,
nem ringathattak el be-nem-telő remények,
s mert rémített csupán a lázadó tudat,
szelíd rabnő gyanánt viselted sorsodat.
Pedig a szenvtelen közönyt sosem szivelted,
mert csupa büszkeség és szépség volt a lelked,
s vajon a terhekért, mit vállad hordozott
halk búcsuzó szavad feloldta gyilkosod?...

S te, ki a néma kínt viselted társaképpen,
osztozva bánatán, zord sorsa szégyenében,
te sem vagy már sehol, nővérem, drága nő!
Sok naplopó pecér és jobbágyszerető
lakából szégyened kiűzött, s párja lettél
a jött-ment senkinek, kit percig sem szerettél...
És átélvén anyád keserves életét
így küszködtél, amíg sírodba vont a vég;
hol szádon oly hideg mosolygás árnya rémlett,
hogy ő is reszketett, ki hóhérként kivégzett.

Ez itt a régi ház... Most elhagyott, süket:
se szolga, sem bohóc, se nők, se gyors ebek.
Bezzeg hajdan... De én emlékszem, érzem egyre,
a bús nyomást, mely itt a szíveket sebezte.
Dajkámhoz bújtam... Ó, a dajkát is szegényt
hányszor sirattam én, ha gyötrő bánat ért.
Csak említem nevét, már elgyöngít a hála,
de vajon mindig így éreztem-é iránta?...

Jósága, melyet ő ész nélkül szórt reám,
csak néhány képben él, halvány emlék csupán,
s haragra gyúl a szív, új mérget szít magában
nem, nincs e lázadó, e zordon ifjuságban
se nyugtató öröm, se szép emlékezet,
mert mind a rossz, amely kezdettől érhetett,
amelynek átka most legyűrhetetlen átfon,
mind itt nőtt fel körém, e vad szülői tájon!...

Utálkozik szemem, míg lassan körbejár.
A sok sötét fenyő, látom, kiirtva már,
hűs enyhelyét nem ád többé a nap hevében.
A zöld mező kisült, delel a csorda tétlen,
lecsüggesztvén fejét a száraz ér felett,
és féloldalra dől a rokkant épület,
hol kelyhek csengtek és a dőzsölés zajára
csak szenvedés felelt, morajló tompa lárma,
hol szabadon csupán egy ember élhetett:
ki eltiprója volt az összes többinek...PublisherEurópa Könyvkiadó
Source of the quotationKlasszikus orosz költők, 1. kötet

minimap