This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Tolsztoj, Alekszej Konsztantyinovics: Правда

Portre of Tolsztoj, Alekszej Konsztantyinovics

Правда (Russian)

Ах ты гой еси, правда-матушка!

Велика ты, правда, широка стоишь!

Ты горами поднялась до поднебесья,

Ты степями, государыня, раскинулась,

Ты морями разлилася синими,

Городами изукрасилась людными,

Разрослася лесами дремучими!

Не объехать кругом тебя во сто лет,

Посмотреть на тебя — шапка валится!

 

Выезжало семеро братиев,

Семеро выезжало добрых молодцев,

Посмотреть выезжали молодцы,

Какова она, правда, на свете живет?

А и много про нее говорено,

А и много про нее писано,

А и много про нее лыгано.

 

Поскакали добры молодцы,

Все семеро братьев удалыих,

И подъехали к правде со семи концов,

И увидели правду со семи сторон.

 

Посмотрели добры молодцы,

Покачали головами удалыми

И вернулись на свою родину;

А вернувшись на свою родину,

Всяк рассказывал правду по-своему;

Кто горой называл ее высокою,

Кто городом людным торговыим,

Кто морем, кто лесом, кто степию.

 

И поспорили братья промеж собой,

И вымали мечи булатные,

И рубили друг друга до смерти,

И, рубяся, корились, ругалися,

И брат брата звал обманщиком.

Наконец полегли до единого

Все семеро братьев удалыих;

Умирая ж, каждый сыну наказывал,

Рубитися наказывал до смерти,

Полегти за правду за истину;

То ж и сын сыну наказывал,

И доселе их внуки рубятся,

Все рубятся за правду за истину,

На великое себе разорение.

 

А сказана притча не в осуждение,

Не в укор сказана — в поучение,

Людям добрым в уразумение.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://ru.wikisource.org/wiki

Az igazság (Hungarian)

Nagy vagy te, jó Anyánk: Igazság,

Nagy vagy te és hatalmad is nagy,

Mint óriás hegy égig érsz fel,

És széles vagy, miként a tenger,

Szép vagy, miként a népes város,

Beláthatatlan, mint az erdő;

Száz nap se volna rá elég, hogy

Körül lehessen járni téged,

S leejti sapkáját, ki rád néz.

 

Hét jó testvér elindul egyszer

- Mindannyian derék legények -

Elindulának megtekintni:

A jó Igazság hogy milyen hát?

Mert róla már sokat beszéltek,

Mert írtak sok mindent felőle,

S hazudtak róla szinte annyit.

 

A hét fivér elvágtatott hát

- Mind a heten derék legények -

És hét felől indultak el, hogy

Úgy nézzék meg: mi az Igazság?

 

S megnézték a derék legények

Az Igazságot és fejük meg-

Csóválták, aztán visszatértek

S mindegyik másképen beszélte:

Egyik nagy hegynek látta őtet,

A másik városnak, megint más

Tengernek, égnek, rengetegnek.

S a testvérek összevesztek

Összekaptak, kardra mentek,

S egymást öldöklék halálig,

Szidva egymást, mint a bokrot

És egymást csalónak híva.

Végre mind elestek egyig,

Mind a hét derék legények.

Ámde haldokolva is mind

Meghagyá fiának azt, hogy

Küzdjenek tovább is a nagy

S szent igazság érdekében.

És ölé egyik fiú a

Másikat, sőt mostanáig,

Késő nemzedék között is

Foly tovább a nagy viszály a

Szent igazság érdekében.

 

- Ez a mese nem szemrehányás,

Csak épp tanulság kedveért van

Okos, derék, jó embereknek.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://hu.wikisource.org/wiki

minimap