This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Lekoski, Stojan, Slovak biography

Image of Lekoski, Stojan
Lekoski, Stojan
(1955–)
 

Biography

Prekladateľ a bibliograf. Je autorom viac ako 40 kníh preložených zo slovanských jazykov (ruština, poľština, čeština, slovenčina i srbochorvátčina). Preložil 34 rozhlasových hier,  z ktorých 29 sa vysielalo v programoch Rádia Skopje.

Za prínos k rozvoju slovensko-macedónskych literárnokultúrnych vzťahov získal viacero významných ocenení a na odporučani Kancelarie prezidenta SR a ministra kultury SR dna 24 maja 2004 roku je mu udelene vynimočne štatne občanstvo Slovenskej republiky.

Ako bibliograf uverejnil  16 bibliografií z oblasti slovanských literatúr, ako aj bibliografií niektorých významných spisovateľov (napr. M. Matevski, M. Ďurčinov, P. Pavlovski, Ž. Čingo).

Preložil množstvo textov z oblasti literárnej vedy uverejnených v literárnych časopisoch.

Source: http://scpen.eu/index.php/clenovia-scpen/677-stojan-lekoski

(Editor of this page: Répás Norbert)

Literature ::
Translation ::

minimap