This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Feldek, Ľubomír: Na dedinskom cintoríne

Portre of Feldek, Ľubomír

Na dedinskom cintoríne (Slovak)

Na dedinskom cintoríne
sa prepadávajú náhrobné kamene
a mŕtvi
idú hore.

Čochví
ľa
budeš sa môc
ť s nimi pozhovárať;
„Aké je to, umrie
ť?“
„Ach, je to ve
ľké oťaženie úst,
také , že už neodtisneš peru od pery.“
„Otvoril by som si ústa na kolene!“
„Smrť by ti tesne predtým
odrezala nohu nad kolenom.“
„Tak to už iba aby sa človek
smial sám nad sebou?“
„Sám pod sebou, sam pod sebou...“
„A ako to, že so mnou teraz hovoríte?“
„To ty už s nami
začínaš mlčať, bratku.“minimap