This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Groch, Erik: Abstraktá

Portre of Groch, Erik

Abstraktá (Slovak)

(C. Lévi-Straussovi)

Zloba votrelca rozbila úbohosť tábora, večnosť plynúcich duší vrátila súcitnosti anjelov. Úzkosť matky vložila korienky machu do malosti košíka. Povolanosť a hlad pohlavia odlúčili ženu do malátnosti košíka. Žiadostivosť bojovníka vohnala odovzdanosť tela do hlbokosti lona. Tajomstvo nádychu a výdychu splodilo stvárnenosť bytia, nepatrnosť starnúcej sekvoje, nezmernosť práve sa liahnucej rosničky.
Láska Nikdy Nestvoreného Vťahuváva Strnulosť Abstrákt do Seba a Premieňa Ju na Pohyb Slovies v Predprítomnom Bezčase.


PublisherDruhá naivita

Abstracts (English)

(dedicated to C. Levi-Strauss)

The intruder’s malice broke up the misery of the camp, the eternity of flowing souls brought back the compassion of angels. Mother’s anxiety put roots of moss into the smallness of a basket. Vocation and hunger of the sex severed the woman into the languor of the forest. The warrior’s lust drove the resignation of the body into the deepness of the womb. The secret of inhalation and exhalation begot a rendition of being, the minuteness of the ageing red-wood, the immensity of the tree frog just incubating.
The Love of the Never Created Is Drawing the Stiffness of Abstracts into Itself, Changing It to the Movement of Verbs in Plusquamperfect Minustense.


Source of the quotationOne Hundred Years of Slovak Literature, Vilenica

minimap