This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Haugová, Mila: Druhá verzia

Portre of Haugová, Mila

Druhá verzia (Slovak)

Prekvapujúco teplá
je farba listu cez
jeho pletivá prerastá
pokorná vlásočnicová
neprestajnosť

apokryf srdca
darmo sa
pokúšam premôcť
vzduch

geheimnisvoll=tajuplnýminimap