This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Haugová, Mila: Masky mŕtvych

Portre of Haugová, Mila

Masky mŕtvych (Slovak)

1
Alfa robí masky mŕtvych.
„... nemilujem nič viac ako teba,“
povie muž. Alfa zamrie, v ruke gáza,
farby, kúsok dreva. Každý mŕtvy jeden
ostrý vtáčí vryp.

2
Svietia biele kosti.
Naplnia sa hviezdne zrkadlá.
Múdry prameň vie o smäde.
Masky znova krvácajú: očné jamky,
spánky, zápästia.

3
„Vtáci vedia naše mená,“
povie Alfa. Hladká svoje amulety.
Ako tiché múdre zviera príde muž.
Namiesto krvi je v ňom žena.
Žena láska. Žena smrť.minimap