This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Ex offo (Ex offo in Russian)

Portre of Janík, Pavol

Ex offo (Slovak)

Každý deň beriem do ruky pero
s obavami, že celkom nadarmo.
Nad papierom sa zaťahujú mraky úradovania
ako ťažké nepriehľadné závesy.

Nastáva dokonalá
neónmi vysvietená
kancelárska tma.
Nevidno v nej nič zo života
okrem lacného erárneho nábytku,
rôzne naladených tvárí kolegov
a vždy rovnakej strechy susedného domu.
A k tomu, aby sa nepovedalo,
kúsok oblohy,
súkromný kvetináč
a telefón, ktorý nás zdanlivo spája so svetom.
Ale my dobre vieme,
že nás spája iba s ďalšími kanceláriami.
Treba podotknúť,
že aj to iba vtedy, keď nie je pokazený.
Čo sa nám už dávno nestalo.

Nevidíme nič
a nevieme o ničom.
Nevieme nič o tom,
že na dennom svetle
sa na povrch húževnato derú nové pramene,
zo všetkých otvorov zeme
tryská záhadná voda.
Číra a spravodlivá,
odmeriavajúca čas
a ostatné miery nášho života,
úpenlivo hľadajúca cestičky pre návrat do zeme.

Z oblohy náhle zlietajú vtáci,
lietadlá, kométy a iné nebeské predmety.
V galériách padajú obrazy zo stien
a sochy z podstavcov.
Niečo sa deje.
Dačo sa začalo.

Modrým atramentom
si značím tep,
počet mŕtvych, výšku spôsobených škôd,
medzimestské telefonáty a prerušenia pracovnej doby.

Viem, že túto báseň dostanem k náhrade,
alebo si ju odpracujem v deň pracovného pokoja
po predchádzajúcom súhlase zamestnávateľa.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSlovenský spisovateľ, Bratislava / Edícia Nová poézia
Source of the quotationDo videnia v množnom čísle, ISBN 80-85543-00-1
Bookpage (from–to)07-08
Publication date

Ex offo (Russian)

Каждый день я беру в руку ручку
с опасениями, что это совсем напрасно.
Над бумагой наползают тучи администрирования,
как тяжёлые непрозрачные драпировки.

Наступает усовершенствованная,
неонами освещённая
канцелярская тьма.
Не видно в ней ничего из жизни,
кроме дешёвой казённой мебели,
по-разному настроенных физиономий коллег
и всегда одинаковой крыши соседнего дома.
И к тому же, чтобы отделаться,
кусок неба,
частный цветочный горшок
и телефон, ктороый нас как дудто соединяет с миром.
Но мы хорошо знаем,
что он нас соединяет только с другими канцеляриями.
Нужно подчеркнуть,
что и это лишь тогда, когда он не испорчен.
Чего у нас уже давно не было.

Мы ничего не видим
и ни о чём не знаем.
Мы ничего не знаем о том,
что на дневном свету
на поверхность усердно пробиваются новые источники,
из всех отверстий земли
брызжет загадочная вода.
Чистая и справедливая,
отмеряющая время
и остальные меры нашей жизни,
настойчиво ощущая дорожку для возвращения в землю.

С неба внезапно слетают птицы,
самолёты, кометы и другие небесные предметы.
В галереях падают картины со стен
и статуи с пьедесталов.

Что-то происходит.
Что-то началось.

Синими чернилами
я записываю пульс,
число мёртвых, размер причинённого ущерба,
междугородные разговоры и перерывы в рабочее время.
Я знаю, что эти стихи мне придётся возместить,
или я их отработаю в выходной день
по предварительному согласованию с начальством.Uploaded byRépás Norbert
PublisherГриф, Калуга
Source of the quotationПочинка Титаника, ISBN 5-89668-085-6
Bookpage (from–to)47-49
Publication date

Related videos


minimap