This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Мольто адажио (Molto adagio in Russian)

Portre of Janík, Pavol

Molto adagio (Slovak)

Starí ľudia sa sťahujú.
Pomaly a nemotorne,
nie z vlastnej vôle
a bez cudzej pomoci.
Ťažkopádne sťahujú svoj staromódny nábytok,
predpotopné názory
a neodbytné bolesti v kĺboch.

Trasľavými údmi
márne hľadajú vypínače
na neznámych stenách
nového príbytku.
Nevládzu zažať svetlo
v šere samoty a nevedomia.

Zbytočne vyslovujú všetky slová,
na ktoré si ešte s ťažkosťami spomenú.
Už im nič nehovoria
ich vlastné slová.
Nerozumejú im.
Zabudli, na čo slúžili.
Nič im nepripomínajú.

Im. Cteným a váženým osobám,
ktorým patrí úcta a vďaka.

Starí ľudia sa sťahujú.
Zdĺhavo a neobratne,
neúmyselne
a celkom sami.
Ťarbavo sťahujú svoj starodávny nábytok,
prežité názory
a dotieravé bolesti v kĺboch.

Vytrvalo a nepríjemne
sa nás dotýkajú
rozochvenými končatinami.
Tiesnivo nám siahajú na hrdlo.

Starí ľudia sa sťahujú
do nás.
Po troške a nešikovne,
chtiac-nechtiac
a vlastnými silami.
Namáhavo sťahujeme svoj zastaraný nábytok,
opotrebované názory
a boľavé kĺby.
A ostatné veci,
ktoré už doslúžili.

Nenápadne a neodvratne
sa stávame ctenými a váženými osobami,
ktorým patrí úcta a vďaka.

Húževnato a skľučujúco
pokračujeme v trvaní dejov,
plynule sa posúvame v následnosti príbehov,
samozrejme ako hodinové ručičky.

Hlavou smerujeme
kolmo dolu,
prichystaní odbiť presný čas.

A nad nami
nechápavo zíva
modrá obloha,
na ktorej vietor preskupuje jagavé zrkadlá pamäti.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSlovenský spisovateľ, Bratislava / Edícia Nová poézia
Source of the quotationDo videnia v množnom čísle, ISBN 80-85543-00-1
Bookpage (from–to)40-42
Publication date

Мольто адажио (Russian)

Старые люди преселяются.
Медленно и неуклюже,
не по собственной воле
и без помощи других.
Они тяжеловесно перетаскивают свою старомодную мебель,
допотопные взгляды
и неизбывные боли в суставах.

Трясущимися руками
они тщетно ищут выключатели
на незнакомых стенах
нового обиталища.
Они не могут зажечь свет
в потёмках одиночества и неосознанности.

Они напрасно произносят все слова,
которые ещё с трудом вспомнят.
Уже им ничего не говорят
их собственные слова.
Они их не понимают.
Они забыли, для чего это служило.
Ничего оно им не напоминает.

Им. Почтенным и уважаемым лицам,
которых нужно окружить почётом и благодарностью.

Старые люди преселяются.
Затянуто и неловко,
неумышленно
и совсем одни.
Они нескладно перетаскивают свою стародавнюю мебель,
пережитые взгляды
и назойливые боли в суставах.

Настойчиво и неприятно
они нас касаются
дрожащими конечностями.
Тягостно трогают нас за горло.

Старые люди преселяются
в нас.
Понемножечку и коряво,
волей-неволей
и собственными силами.
Мы с усилием перетаскиваем свою устарелую мебель,
изношенные взгляды
и ноющие суставы.
И прочие вещи,
которые уже отслужили.

Незаметно и неотвратимо
мы становимся почтенными и уважаемыми лицами,
которых нужно окружить почётом и благодарностью.

Усердно и угнетающе
мы продлеваем развитие событий,
непрерывно сдвигаемся в последовательности действий,
явно как часовые стрелки.

Головой мы направлены
отвесно вниз,
готовые пробить точное время.

А над нами
непонимающе зевает
синее небо,
на котором ветер перемещает блестящие зеркала памяти.Uploaded byRépás Norbert
PublisherГриф, Калуга
Source of the quotationПочинка Титаника, ISBN 5-89668-085-6
Bookpage (from–to)57–61
Publication date

Related videos


minimap