This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Неодложна песна (Neodkladná báseň in Macedonian)

Portre of Janík, Pavol
Portre of Lekoski, Stojan

Back to the translator

Neodkladná báseň (Slovak)

Ustavične mi prichádzaš na um
ako neodkladná báseň
vyvracať ustálené názory na život
a meniť prijateľné predstavy o svete.

Neprestajne prichádzaš
elektrizovať
neochvejné presvedčenie,
že človek je sebestačná bytosť.
Tak žijeme stále a neodmysliteľne spolu,
ďaleko od seba
svoj dvojjediný sen.
Stále mi prichádzaš na um,
keď ma zo spánku strhávajú nálety
tém, obrazov a obrazoviek poézie.
A tak viem, že všetky veci neoddeliteľne patria k sebe
práve tak ako my dvaja.

To je tá neodkladná báseň,
ktorej pointu ma nútiš zamlčať
ako tajomstvo,
v ktorom niet miesta pre iných
a ktoré sa dokonale zaobíde bez slov
a iných svedkov.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSlovenský spisovateľ, Bratislava, 1985, Edícia Nová poézia,
Source of the quotationDovidenia v množnom čísle
Bookpage (from–to)33-33
Publication date

Неодложна песна (Macedonian)

Постојано си во моите мисли,
како неодложна песна,
во која ги свртувам наопаку застерените погледи за животот
и да ги сменам прифатливите претстави за светот.

Непрестано доаѓаш,
да го наелекризираш
непоколебливото убедување,
дека човекот е - независно суштество.
Така го живееме непроменливо и нераскинливо заедно,
далеку еден од друг
својот двоен сон.
Постојано ми доаѓаш на ум,
кога од сонот ме будат налети
од теми, слики и поетски слики.
И затоа знам дека сите нешта са нераскинливо сврзани
онака, како што сме јас и ти.

Тоа е таа неодложна песна,
со чија поента ме принудуваш да молчам,
како тајна,
во која нема место за други,
и која може да се одржи без зборови
и други сведоци.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap