This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Неотложное стихотворение (Neodkladná báseň in Russian)

Portre of Janík, Pavol

Neodkladná báseň (Slovak)

Ustavične mi prichádzaš na um
ako neodkladná báseň
vyvracať ustálené názory na život
a meniť prijateľné predstavy o svete.

Neprestajne prichádzaš
elektrizovať
neochvejné presvedčenie,
že človek je sebestačná bytosť.
Tak žijeme stále a neodmysliteľne spolu,
ďaleko od seba
svoj dvojjediný sen.
Stále mi prichádzaš na um,
keď ma zo spánku strhávajú nálety
tém, obrazov a obrazoviek poézie.
A tak viem, že všetky veci neoddeliteľne patria k sebe
práve tak ako my dvaja.

To je tá neodkladná báseň,
ktorej pointu ma nútiš zamlčať
ako tajomstvo,
v ktorom niet miesta pre iných
a ktoré sa dokonale zaobíde bez slov
a iných svedkov.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSlovenský spisovateľ, Bratislava, 1985, Edícia Nová poézia,
Source of the quotationDovidenia v množnom čísle
Bookpage (from–to)33-33
Publication date

Неотложное стихотворение (Russian)

Ты постояно приходишь мне в голову,
как неотложное стихотворение,
чтобы подрывать устоявшиеся взгляды на жизнь
и изменять приемлемые представления о мире.

Ты непрестанно приходишь,
чтобы электризовать
непоколебимое убеждение,
что человек - самодостаточное существо.
Так мы проживаем неизменно и неотъемлемо вместе.
далеко друг от друга
свою двуединую мечту.

Ты постоянно приходишь мне в голову,
когда меня от снa отрывают налёты
тем, образов и образин поэзии.
И потому я знаю, что все вещи неотделимо свиязаны
точно так, как мы с тобой.

Вот это неотложеное стихотворение,
мораль которого ты меня вынуждаешь умолчать,
словно тайну,
в котором нет места для других
и которое прекрасно обойдётся без слов
и иных свидителей.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap