This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: The Last Four Bars of Silence (Posledné štyri takty ticha in English)

Portre of Janík, Pavol

Posledné štyri takty ticha (Slovak)

Zmráka sa v revuálnych sálach,­
v karmínových očiach tanečníc,­
v ústrednom prepadlisku­
monumentálneho poprsia­
a v snežení pštrosích pier.­
Zjesenieva sa hlboko v dreve,­
v kvetináčoch­
a botanických záhradách.­
­
Zhasína sa v posledných oknách­
ministerstiev zostrojených­
z umakartu, telefónnych drôtov­
a výplatných pások.­
Jesenné listy­
prísne tajných spisov­
vietor doručuje­
do nepovolaných rúk­
nočných chodcov.­
V parkoch hliadkujú­
rozcitlivení milenci,­
po zuby ozbrojení­
rýchlopalným sentimentom­
kalibru štyridsať päť.­
­
A potom vždy neúprosne svitá.­
Nad stránkami novín­
syčia žeravé odliatky snov­
pri dotyku s ľadovým vzduchom.­
Komparz oduševnene stelesňuje­
svoju hlavnú rolu­
a bezradný režisér­
s tvárou v dlaniach­
a vyrazenými poistkami v hlave­
si do zbláznenia opakuje­
posledné štyri takty ticha.­Uploaded byRépás Norbert
PublisherAtrakt, Bratislava 1991
Source of the quotationHurá horí!, ISBN 80-85543-00-1
Bookpage (from–to)66-67
Publication date

The Last Four Bars of Silence (English)

It’s getting dark in the revues,­
in the carmined eyes of the dancers,­
in the centre of the cleavage­
of a monumental bosom­
and in the snowfall of ostrich feathers.­
It’s getting brighter deep within wood,­
in flower pots­
and botanical gardens.­
­
The lights go off in the last windows­
of ministerial offices­
made of cardboard, telephone lines­
and salary cheques.­
The wind delivers ­
autumn leaves­
of strictly secret material­
into the unvetted hands­
of nightwalkers.­
Sensitive lovers­
are on guard in the parks­
armed to their teeth­
with rapid firing sentiments -­
calibre forty-five.­
­
And it always dawns.­
Over the pages of newspapers­
the moulds of white hot dreams hiss­
on contact with the icy air.­
Mutes enthusiastically play­
their leading role­
and the powerless director­
with his head in his hands­
and bust fuses in his head­
repeats to the point of madness­
the last four bars of silence.­Uploaded byRépás Norbert
PublisherThe Penniless Press, United Kingdom 2014
Source of the quotationA Dictionary of Foreign Dreamsv
Publication date

Related videos


minimap