This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Pada sneg (Sneží in Serbian)

Portre of Janík, Pavol
Portre of Pixiades, Smiljana

Back to the translator

Sneží (Slovak)

Z oblohy padajú ľadoví anjeli.
V ústach im pramenia fontány snehu.
Zmyselné obliny závejov dozreli.
Ja sa len pozerám, rukami nehnúc.

Tak ma prebúdza
chladný dych premrznutej flauty.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVydavateľstvo: Smena Bratislava / Edícia MLADÁ TVORBA
Source of the quotationNezaručené správy
Bookpage (from–to)27-27
Publication date

Pada sneg (Serbian)

Ledeni anđeli padaju sa neba.
U ustima im izvori fontana snega.
Zamišljene obline snežnih nanosa su sazrele.
Samo gledam i ne mičem rukama.

Tako me budi
hladni dah smrznute flaute.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

Related videos


minimap