This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Co вас сум (Som s vami in Macedonian)

Portre of Janík, Pavol
Portre of Lekoski, Stojan

Back to the translator

Som s vami (Slovak)

To som celý ja –
výška 180,
miery 108 – 83 – 107,
vážnosť 73,
päť vojenských odborností
a ešte viac civilných,
hnedé vlasy, zelené oči,
narodený pri príležitosti
maďarského povstania,
ostýchavý a pokrstený,
ženatý a trojdetný.
Netepem po anglicky,
ale som svetový.

Posielajte mi obdivné listy,
pozdravy a dary,
knihy a obrazy,
sochy a slaninu,
chľast a kvety.
Podporujte svojho básnika,
ktorý sa za vás správa
ako idiot.
Napíšte mi
na moju európsku adresu –
Slovensko.

Volajte mi,
všetci, ktorí ma milujete,
ktorí nemôžete bezo mňa žiť,
alebo aspoň umrieť.
Volajte číslo 314 212,
môj telefónny automat
bude dvíhať denne 24 hodín.
Nehanbite sa za svoje city.
Boh sa na vás díva –
spravte konečne nejakú hlúposť.
Vycálujte dačo na moje konto
SŠS 3478228.
Poukážte na môj čistý účet
svoje špinavé peniaze,
budem ich celé dni a noci prať.
Môžete sa spoľahnúť,
že ich prehajdákam ja sám
na rozdiel od iných
dobročinných zbierok,
Alweg[1]ov a ďalších podvodov.

Čakám na vaše listy,
duševné výlevy
a odporné prachy.
Ja viem,
teraz sa všetci
lepší ľudia pohoršujú,
že sa tí horší nepolepšili.
Môžu si trhnúť
chlpatými nohami.[1] Spoločnosť ALWEG vznikla v roku 1953 a jej názov pochádza z iniciálok mena švédskeho zakladateľa, ktorým bol Axel Lennart Wenner-Gren. Ide o nekonvenčný typ jednokoľajnicovej dráhy, známej aj ako monorail, ktorá pozostáva z prefabrikovaných betónových nosníkov s dĺžkou 20 až 30 m, položených na betónových pilieroch. Projekt jeho použitia vo Vysokých Tatrách vypracoval  bratislavský projektant Alexander Valentovič a Peter Hupka. Trať tatranského ALWEGU mala viesť vo výške 5-6 m nad terénom a mala mať celkovo štyri stanice: Poprad-Tatry, Starý Smokovec, Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica. Nasledoval návrh na otvorenie osobitného účtu pre účely ALWEGu, ktorý Smena pohotovo aj zriadila. Alweg sa nikdy nepostavil a peniaze či iné cennosti (zlaté prstene a podobne) sa použili na iný účel, na výstavbu základnej školy v obci Nemecká. Zdroj: https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/5203-Projekt-menom-ALWEG/Uploaded byRépás Norbert
PublisherAtrakt, Bratislava 1991
Source of the quotationHurá, horí!, ISBN 80-85543-00-1
Bookpage (from–to)09-10
Publication date

Co вас сум (Macedonian)

Тоа сум јас сиот –
висок 180,
мера 108 – 83 – 107,
тежина 73,
пет војнички вештини
и уште повеќе цивилни,
коса темна, очи зелени,
роден за време
на унгарското востание,
срамежлив и покрстен,
женет и имам три деца.
Не пелтечам англиски,
ама сум светски.

Праќајте ми пофални писма,
поздрави и подароци,
книги и слики,
скулптури и сланина,
алкохол и цвеќе.
Потгпомогнете го својот поет,
кој за вас се однесува
како идиот.
Пишувајте ми
на мојата европска адреса -
Словачка.

Телефонирајте ми,
сите, кои ме сакате,
што не можете да жибеете без мене,
или не можете да умрете.
Телефонирајте ми на бројот 314 212,
мојот телефонски австомат
ќе се јавува 24 часа на ден.
Не се срамувајте на своите чувства.
Бог гледа на вас –
направете најпосле некаква глупост.
Префртеле нешто на моето конто
SSS 3478228.
Пренесете ги на мојата чиста сметка
своите валкани пари,
ќе ги перам по цели дни и ноќи.
Можете да бидете сигурни,
сам ќе ги употребам
за разлика од другите
добротворни прилози
и другите измани.

Ги чекам вашите писма,
душевните изливи
и одвратните пари.
Знам,
сега сите
добри луѓе ќе станат лоши,
а лошите нема да станат добри.
Можат да си ги скубат
влакната од нозете.Uploaded byRépás Norbert
Publisher„Григор Прличев“, Скопје
Source of the quotationПоправката на Титаник, ISBN 9989-661-48-0
Bookpage (from–to)49-50
Publication date

Related videos


minimap