This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Огледала по самркот (Zrkadlá po zotmení in Macedonian)

Portre of Janík, Pavol

Zrkadlá po zotmení (Slovak)

Kdesi sa zablyslo,
akoby vo mne svitla
hmlistá spomienka
na vznik vesmíru.
Voňala si kvetmi,
ktorých lupene
snežili na naše telá
na zlosť všetkých druhov
komunálnych služieb.
Tvoje oči sa napriek smerniciam
svojvoľne leskli v tme
akoby zrkadlili matné svetlo
nepatrných explózií na oblohe.
Opojne si ma zbavovala zmyslov
a jasného vedomia
v rozpore so zákonom
o boji proti alkoholizmu
a toxikománii.

To tebou
som navždy nezákonne opitý.
Dodnes mi túžbou zadŕhaš dych
v najnevhodnejších chvíľach.
Vybuchuješ vo mne
ako exportná trhavina
uvoľňujúca energiu
ovocných jadier.
V žilách mi pulzuješ
nástojčivá ako ostré svetlo.

Z trvalého porušovania
dopravných predpisov
nás naveky bude usvedčovať
nehasnúci požiar mojej krvi
v spätých zrkadlách
tvojich očí.Uploaded byRépás Norbert
PublisherAtrakt, Bratislava 1991
Source of the quotationHurá, horí!, ISBN 80-85543-00-1
Bookpage (from–to)72-73
Publication date

Огледала по самркот (Macedonian)

Некаде ночна да свети,
како во мене да засветија
магливите спомени
на создавањето на вселената.
Мирисаше на цвеќе
чии листови
како снежинки паѓаа на нашите тела.
за завист и злост на сите видови
на комуналните служби.
Твоите очи и покрај сите наредби
самоволно блескаа во темнината
како да ја отсликуваа матната светлина
од незабележливите експлозии на небото.
Заносно ме ослободуваше од чувствата
и јасното сознание
во противречност со законот
за борба против алкохолизмот
и наркоманијата.

Од тебе
постојано незаконски сум пијан.
И до денес ми го запираш здивот со својот копнеж
во најнесоодветните моменти.
Избувнуваш во мене,
како експлозив за извоз,
што ослободува енергија
од овошните јадра.
Пулсираш во моите жили,
здодевна како блесок.

Од постојаното нарушување
на правилата за движње на патот
нас вечно ќе не открива
незгасливиот пожар на мојата крв
во обратните огледала
на твоите очи.Uploaded byRépás Norbert
Publisher„Григор Прличев“, Скопје
Source of the quotationПоправката на Титаник, ISBN 9989-661-48-0
Bookpage (from–to)65-66
Publication date

Related videos


minimap