This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Jaroš, Peter: Der Mann (Muž in German)

Portre of Jaroš, Peter
Portre of Kahlau, Heinz

Back to the translator

Muž (Slovak)

Dieťa sa narodilo a len čo povyrástlo a prestalo chodiť po štyroch, kúpili mu dreveného hojdacieho koňa. Na nohách, ešte nie celkom pevných, sa dieťa radostne rozbehlo k pekne vyrezávanému, farebné­mu koníkovi, ale vyliezť naň sa mu nepodarilo. Prvý raz sa rozplakalo. Otec a matka sa však smiali a po chvíľke vysadili dieťa na chrbát dreveného hojda­cieho koníka. Dieťa neprestávalo plakať, zlostne ko­palo koníka do slabín a malýmí pästičkami ho udie­ralo do krku, lebo stál na mieste, necválal a nijako sa nepohyboval. Otec a matka sa od smiechu zachá­dzali a navzájom sa pred sebou pýšili nespokojnosťfou a zlostnou náročnosťou dieťaťa. Otec konečne rozhojdal koníka, dieťa sa prekvapilo, hojdapý po­hyb akoby mu vyrazíl dych, lebo prestalo aj plakať. O chvíľku prišlo dieťa na spôsob, ako sa dá na koníka hojdať, a šťastne sa rozosmialo...
Dní, týždňov, mesiacov a rokov pribúdalo. Z die
ťaťa vyrástol chlapec. Drevený hojdací koník sa roz­sušil, chvost a uši sa mu oblámali, farba z neho opraskala a pravá zadná noha pukla pod kolenom. Keď sa chlapec vedľa neho postavil, nesiahal mu koník ani po kolená, a keď si naň z roztopaše sadol, v pravej zadnej nohe povážlivo zapraskalo a vo všetkých kĺboch zavržďalo suché drevo. Keby sa bol chlapec nasilu pohojdal, ako voľakedy, koník by sa íste rozsypal. Chlapec zosadol z koníka, pozrel sa naň prekvapene a zosmutnel.
Do očí mu vyhŕkli slzy.
- Nesmú
ť! - postrapatil otec synovi vlasy a za­čal ho utešovať. - Zapíšem ťa do jazdeckého klubu, tam sa naučíš jazdiť na ozajstných koňoch.
- Naozaj, otec?! - zaradoval sa chlapec. - Ja by som rád...
- Hneď zajtra ta zájdem, - s
ľúbil chlapcovi.
Na druhý deň zašíel otec do jazdeckého klubu a zapísal doň chlapea. Adepti jazdeckého umenia ho radi prijali medzi seba. Prvé dni sa na ňom dob­re bavili, lebo chlapec sa bál priblíži
ť k živému koňovi a dotknúť sa ho neodvážil za níč na svete. Po týždni si zvykol aj preto, že mu kamaráti a rovesnící z klubu pomohli prekonať strach z koní. Niekoľko mesiacov kone iba kŕmil, čistil, poznával ich zvyky a naučil sa spôsobom, ako s nimi zaobchádzať. Keď sa po roku naučil jazdiť, obľúbil a zamiloval si ko­ne nadovšetko a nadosmrti. Jazda na koni na zele­ných lúkach a v riedkych lesíkoch, plných ihravých tieňov, spôsobovala chlapcovi neobyčajné potešenie. Šantenie na konskom chrbte, ktoré hraničilo s akro­batikou, ho vzrušovalo. V tom období nebolo jedi­ného dňa, aby sa chlapec neoddával týmto pôžítkom. Akoby sa vtedy šťastie rovnalo jazde na koni...
Chlapec dospel na mládenca a jedného dňa si s prekvapením uvedomil, že spolujazdkyne v jazdeckom klube sú krásne a prí
ťažlivé stvorenia. Najmä jedna deva ho zaujala nadovšetko. Od toho dňa mu­sel chtiac-nechtiac svoje srdce rozpoltiť. Jednu polo­vičku venoval očarújúcej deve, druhú ponechal ko­ňom. Dlhé prechádzky koňmo po lese s milovanou devou a na milovanom koni vytvárali dokonalú harmóniu jeho dvoch lások. A zatíaľ čo sa koníky pásli obďaleč, mládenec a deva skusovali vo vysokej trá­ve všetky slasti lásky. Nebolo vtedy krajších dní, ne­bolo vtedy sladších starostí! V ošiali lásky si mláde­nec ani neuvedomil, kedy a ako doštudoval. A hoci bol inžinier a mohol začať pracovať sám na seba, na svoje dve lásky, mohol začať vracať a pomáhať starnúcim rodičom, musel sa odlúčíť od svojich lá­sok aj synovských povinností. Narukoval...
Poručícke hviezdičky v tme nesvietili a nesvíe­tili ani hviezdičky na konských hlavách jazdeckého pluku. Z mládenca sa stal na vojne muž: cvičil, po­chodoval, velil a rozkazoval. Šermoval, strie
ľal, jaz­díl a urputne bojoval, hoci zatiaľ len s fiktívnym nepriateľom. Po večeroch navštevoval s kamarátmi vínárne s cigánskou muzikou, tancoval s dekoltova­nými krásnymí dámami, zvádzal ich potmehúdskym úsmevom pod krátkymi fúzikmi, výraznýmí očami a podmanivými rečami. Odprevádzal slečny, pota­jomky navštevoval paničky a nebola to výnimka, keď sa vracal domov iba nad ránom. Postupoval v hodnosti, mal pucáka, a tak jeho kôň a čižmy sa vždy ligotali od čistoty. Keď sa mal vrátiť do civilu, zaváhal. Dlho uvažoval, či opustiť jazdecký pluk, večerné pijácke posedenia, zamilované slečny a ra­finované paničky, svojho štvorročného žrebca a vy­skúšaného pucáka... Keď ho začali prehovárať, aby len zostal, dlho neuvažoval a zazupoval...
Akáko
ľvek tuhá vojna, vojna ako remeň, je mäkšia a lepšia ako skutočná vojna. Z fíktívneho nepria­teľa sa stal nepriateľ konkrétny, nepríjemne skutoč­ný. Predstieraná smrť na cvičiskách sa stala skutoč­nou smrťou na bojiskách. Tušený strach sa zmenil na strach ozajstný. Muž bol vždy odvážny, smelý a vytrvalý. Bezhlavo riskoval pár ráz svoj živót, akoby ho riskoval o stávku. Tri razy ho ranili, ale vždy sa z toho vylízal. Z muža sa stal kapitán, po­tom major, podplukovník, plukovník, a keď sa voj­na skončila, povýšili ho na generála...
Po vojne začal ži
ť generál naozaj. Odrazu chcel rýchlo stihnúť všetko, čo zameškal. Oženil sa, ale deti už nemal. Politizoval. Besedoval. Po víťaznej vojne pomáhal rekonštruovať hrdinskú armádu. Vo­jaci aj civili, politici aj umelci si ho ctili. Stal sa hrdinom niekoľkých románov. Maliari ho maľovalí v sedle na koní... Bol to mrcha kôň, za nič na svete nechcel postáť na jednom mieste, vrtel sa, virgal, vyhadzoval vysoko zadkom a pár ráz zhodil gene­rála na zem. Medaily na jeho bohatierskej hrudi sa vždy hlasno rozcinkali. Pri poslednom páde si starý generál zlomil ruku, a tak živého koňa vyme­nili za dreveného, ktorého si maliari veľmi pochva­ľovali...
Ke
ď sa generálovi ruka zrástla, ešte sa dva-trí ra­zy pokúsil vyliezť na živého koňa a zajazdiť si, zacválať galupom k lesu a nazad. Zlomená ruka ho však prenikavo bolela, reumatické kĺby pukali a pá­lili, prudšía a strmšia jazda mu vyrážala dych, a tak sa starý generál jazdenia na živom koni vzdal. Tak­mer mu pukla od žiaľu aj druhá polovička srdca, ale premohol sa a nedal to na sebe znať...
Kone však generál miloval na
ďalej a neskonale rád na nich sedával. A keď nemohol na živých, pomohol si koňom dreveným, ktorý zostal ako model po maliaroch. Deň čo deň si k veľkému drevenému koníkovi prikladal stolček, aby mohol vysadnúť a po­mknúť koňa pätami do cvalu.
- Hijó, hijó, koník vraný, preberajže nožičkami! – pobádal starý generál dreveného koníka do cvalu povzbudivými slovami.
- Cvála, cvála? - zastala vo dverách generálova žena a zvedavo sa spýtala.
- A ako len cvála! - hrdil sa generál. - Čosko­ro sme pri lesíku!!!
- Asi sa už celkom zbláznil, - povedala gene­rálova žena, ke
ď sa vrátíla k priateľkám, ktoré v susednej izbe jedli šľahačku s jahodami a zapíjali ju čiernou kávou.
Starý dobrý generál sa rozplakal a prudko, zúfalo objal koníkovi drevenú šiju. Koník nezareagoval, ne­zaerdžal, aní neobrátil hlavu a na generálov vzlykot odpovedali len rozcinkané medaily na jeho bohatier­skej hrudi...


PublisherPeter Jaroš - Telo v herbári. 13 poviedok, Smena, Bratislava, 1979

Der Mann (German)

Ein Kind wurde geboren, und als es schon ein wenig herangewachsen war und nicht mehr auf allen Vieren herumkrabbelte, bekam es ein hölzernes Schaukelpferd. Auf seinen noch etwas wackeligen Beinen rannte es jauchzend auf das schön geschnitzte bunte Pferdchen zu, allerdinge hinaufklettern konnte es noch nicht. Zum ersten mal brach es in Tränen aus. Doch Vater und Mutter lachten und nach einer kleinen Weile setzten sie es auf den Rücken des hölzernen Schaukelpferdes. Das Kind weinte und weinte, zornig stampfte es das Pferd in die Flanken und schlug es mit seinen kleinen Fäusten auf den Hals, weil sich das Pferd nicht von der Stelle ührte, nicht galoppierte und sich nicht einmal bewegte. Vater und Mutter bogen sich vor Lachen und machten sich gegenseitig voller Stolz auf die Unzufriedenheit und wütenden Ansprüche ihres Kindes aufmerksam. Endlich begann der Vater das Pferd zu schaukeln, das Kind stutzte, die Schaukelbewegung schien ihm den Atem verschlagen zu haben, weil es nicht mehr weinte. Nach einer Weile kam das Kind darauf, wie es das Pferd zum Schaukeln bringen kann und lachte glücklich...
Tage, Wochen, Monate und Jahre vergingen. Das Kind wuchs zum Knaben heran. Das hölzerne Schaukelpferd wurde morsch, Schweif und Ohren brachen, die Farbe blätterte ab und das rechte Hinterbein barst unter dem Knie. Wenn sich der Knabe neben das Pferdchen stellte, reichte es ihm nicht einmal bis zu den Knien und wenn er sich in einer ausgelassenen Stimmung auf’s Pferd schwang, ächzte etwas verdächtig im rechten Hinterbein, und das trockene Holz knarrte in allen Gelenken. Hätte der Knabe geschaukelt so wie einst, das Pferdchen wäre sicherlich auseinandergefallen. Der Knabe sprang vom Pferd, blickte es erschrocken an und wurde traurig. Tränen kamen ihm in die Augen.
– Sei nicht traurig! – der Vater strich seinem Sohn übers Haar und versuchte ihn zu trösten. – Ich schrieb’ dich in einen Reitklub ein, dort wirst du auf wirklichen Pferdchen reiten lernen.
– Wirklich, Vater? – sagte der Junge erfreut. – Das möchte ich gern...
– Gleich morgen werde ich hingehen, –  versprach der Vater dem Jungen.
Am nächsten Tag ging der Vater in den Reitklub und ließ den Knaben als Mitglied eintragen. Die Anwärter der Reitkunst nahmen ihn bereitwillig in ihre Reihen auf. Anfänglich amüsierten sie sich über ihn, weil der Knabe Angst hatte, sich einem lebendigen Pferd zu nähern, und um nichts in der Welt hätte er sich getraut, es zu berühren. Nach einer Woche gewöhnte er sich, schon darum, weil ihm seine Kameraden und Altersgenossen im Klub halfen, die Angst vor Pferden zu überwinden. Einige Monate fütterte und striegelte er die Pferde, um ihre Gewohnheiten zu erfassen und zu erlernen, wie man mit ihnen umgehen muß. Als er nach einem Jahr reiten konnte, faßte er zu Pferden eine lebenslange tiefe Zuneigung. Ein Ritt über grüne Wiesen und durch lichte Wälder voll verspielter Schatten bereitete dem Knaben ein ungewöhnliches Vergnügen. Kunststücke auf dem Pferderücken, die schon beinahe an Akrobatik grenzten, erregten ihn. Zu dieser Zeit gab es kaum einen Tag, an dem sich der Knabe diesen Freuden nicht hingegeben hätte. Damals war für ihn Reiten gleichbedeutend mit dem Glück.
Aus dem Knaben wurde ein Jüngling und eines Tages wurde er sich mit Verwunderung bewußt, daß die Reiterinnen im Klub schöne und anziehende Geschöpfe sind. Besonders eine Maid beschäftigte ihn über alles. Von jenem Tag am mußte er sein Herz notgedrungen zweiteilen. Eine Hälfte widmete er der bezaubernden Maid, die zweite überließ er den Pferden. Lange Ritte auf dem geliebten Pferd gemeinsam mit der geliebten Maid bildeten eine vollendete Harmonie seiner beiden Lieben. Und während die Pferde unweit grasten, kosteten der Jüngling und die Maid im hohen Gras alle Genüsse der Liebe. Es gab damals keine schöneren Tage und keine süßeren Sorgen!Im Rausche der Liebe wurde es sich der Jüngling nicht einmal bewußt, wie und wann er sein Studium beendete. Und obgleich er Ingenieur war und nun für sich selbst arbeiten konnte, für seine beiden Lieben, den alternden Eltern helfen und beistehen konnte, mußte er von seinen Lieben und seinen Sohnespflichten Abschied nehmen. Er wurde Soldat...
Die Sternchen eines Leutnants funkelten nicht im Dunkeln, und auch die Sterne auf den Pferdeköpfen des Kavallerieregimentes leuchteten nicht. Beim Militär wurde aus dem Jüngling ein Mann: er wurde gedrillt, maschierte, kommandierte und gab Befehle. Er mußte fechten, schießen, reiten und erbittert kämpfen, wenn auch vorläufig nur gegen einen fiktiven Feind. Abends besuchte er mit seinen Kameraden Weinstuben mit Zigeunermusik, er tanzte mit schönen, dekolletierten Damen, verführte sie mit einem verschmitzten Lächeln unter dem kurzen Schnurrbart, mit ausdrucksvollen Augen und bezwingenden Reden. Er begleitete die Fräuleins und besuchte insgeheim junge Frauen und es war keine Ausnahme, wenn er erst im Morgengrauen nach Hause kam. Er wurde befördert, hatte einen Burschen und sein Pferd und seine Stiefel glänzten vor Sauberkeit. Als er seinen Abschied nehmen sollte, zögerte er. Lange überlegte er, ob er das Kavallerieregiment, die abendlichen Saufgelage, die verliebten Fräulein und die raffinierten jungen Frauen, seinen vierjährigen Hengst und den erprobten Burschen verlassen solle... Als man ihm zuredete, er möge doch bleiben, dachte er nicht lange nach und blieb...
Doch so hart der Dienst auch sein mag, so ist er doch weicher als ein wirklicher Krieg. Aus einem fiktiven Feind wurde ein konkreter, unangenehm wirklicher. Der vorausgeahnte Tod auf den Übungsplätzen wurde zum wirklichen Tod auf den Schlachtfeldern. Die vorausgeahnte Angst verwandelte sich in echte Furcht. Der Mann jedoch war mutig, tapfer und ausdauernd. Tollkühn setzte er sein Leben mehrmals aufs Spiel, als ob es um eine Wette ging. Dreimal wurde er verwundet, doch immer wieder genas er. Aus dem Mann wurde ein Hauptmann, dann ein Major, Oberstleutnant, Oberst, und als der Krieg zu Ende war, wurde er zum General befördert...
Nach dem Kriege begann der General wirklich zu leben. Auf einmal wollte er alles nachholen, was er versäumt hatte. Er heiratete, aber Kinder hatte er keine mehr. Er betrieb Politik, ging zu Sitzungen. Nach dem siegreichen Krieg begann er eine heldenhafte Armee aufzubauen. Militärs und Zivilisten, Politiker und Künstler verehrten ihn. Er wurde zum Held mehrerer Romane. Maler porträtierten ihn im Sattel eines Pferdes sitzend... Es war ein elendes Pferd, um nichts in der Welt wollte es still stehen, es schlug aus, bäumte sich, und mehrmals warf es den General zu Boden. Und jedesmal klirrten die Auszeichnungen auf seiner Heldenbrust. Beim letzten Sturz brach sich der alte General einen Arm, und so tauschte man das lebende Pferd für ein hölzernes ein, was die Maler sehr lobten...
Als der Arm wieder geheilt war, versuchte der General noch zweidreimal sich auf ein lebendes Pferd zu schwingen und zu eiten, zum Wald zu galoppieren und zurück. Doch der gebrochene Arm schmerzte ihn heftig, seine rheumatischen Gelenke knackten und brannten, ein wilder stürmischer Ritt verschlug ihm den Atem, und so entsagte der alte General dem Reiten auf einem lebenden Pferd. Aus Gram wollte ihm auch die zweite Hälfte seines Herzens brechen, doch er überwand sich und ließ sich nichts anmerken...
Doch Pferde liebte der General wie eh und je und unendlich gern saß er auf ihnen. Und da er auf ein lebendes nicht mehr steigen konnte, begnügte er sich mit dem hölzernen Modell der Maler. Tag für Tag schob er einen kleinen Hocker zum Holzpferd, schwang sich hinauf und stieß es mit seinen Absätzen in die Flanken.
– Hopp, hopp, hopp, Pferdchen lauf Galopp, – ermunterte der alte General das hölzerne Pferdchen, damit es doch galoppieren möge.
– Galoppiert es, galoppiert es? – in der Tür stand die Frau des Generals und erkundigte sich neugierig.
– Und wie! – antwortete der General voller Stolz. – Gleich sind wir im Wäldchen!
– Er ist scheinbar vollkommen verrückt, – sagte die Frau des Generals, als sie zu ihren Freundinnen zurückkam, die im Nebenzimmer Erdbeeren mit Schlagsahne aßen und dazu schwarzen Kaffee tranken.
Der brave alte General brach in bittere Tränen aus und überschwenglich, verzweifelt umarmte er den hölzernen Pferdenacken. Das Pferdchen reagierte nicht, wieherte nicht, nicht einmal den Kopf wendete es, und auf das Schluchzen des Generals antwortete nur das leise Klirren der Auszeichnungen auf seiner Heldenbrust.


Source of the quotationBlutbesudelungen

minimap