This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Podracká, Dana : Päť hladkých kameňov

Portre of Podracká, Dana

Päť hladkých kameňov (Slovak)

Chrám hriešnych -
taká vášeň, že; spoma
ľuje dych
a odvahu dotknúť sa,
aby sa nezmen
šovala túžba –
zamŕzam od nôh,
ke
ď snímaš zo mňa hrôzu,
desíš sa vlastnej hlbiny,
tvoj strach je vo mne.
Nad ústa naklonený
nahý, krásny Dávid –
dotyk –
päť hladkých kameňov:
čelo, prsia, brucho, dno
hviezdy.
Chráni
š má nahotou svojho
otca, chránim ťa nahotou svojej
matky.
Vedľa nás m
ŕtvy Goliaš.
Ak z teba
prúdi do mňa odpú
šťanie,
potom je smrť
príčinou lásky.Source of the quotationxxx

Fünf glatte Steine (German)

Dom der Sünder –
solche Leidenschaft, daß der Atem stockt
und der Mut, sich zu berühren,
auf daß die Sehnsucht nicht schwinde –
ich verkrüpple von den Füßen aufwärts,
wenn du mir das Erschauern nimmst,
erschrickst vor der eigenen Tiefe,
deine Angst ist in mir.
Über den Mund geneigter
nackter, schöner David –
die Berührung –
fünf glatte Steine:
Stirn, Brust, Leib,
Sternengrund.
Du schützt mich mit der Nacktheit deines
Vaters, ich schütze dich mit der Nacktheit
meiner Mutter.
Neben uns der tote Goliath.
Wenn von dir
in mich die Verzeihung strömt,
dann ist der Tod
Grund unsrer Liebe.minimap