This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Podracká, Dana : Posledná siesta Adama a Evy

Portre of Podracká, Dana

Posledná siesta Adama a Evy (Slovak)

Aspoň suchým lístím sa prikryť,
uhlíkom spálenej kôry pod bleskom
pokrivenými borovicami, kloniacimi sa
k drásavým, bielym skalám
zo severnej strany,
kde sa tô
ňa hrá s vevericou a had
zomiera až po západe slnka.
Zajtra ťa zradím, na úsvite
ochutnám zimné ovocie tvojho lona,
vkročím do prítomnosti,
do vyhnanstva poznania – ono
nás doženie k pastviskám s horšou trávou,
prekrí
ži nám cestu,
zahryzne sa do zmyslov –
odpusť mi, milý, a zaprisahám
ťa,
nedovo
ľ mi nič.



Source of the quotationD. P.

minimap