This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Podracká, Dana : Vzkriesenie

Portre of Podracká, Dana

Vzkriesenie (Slovak)

Tvoja stopa sa stráca
v tme,
ďalej je len cesta,
plná búrkou zbitých kvetov,
zlomená sviežosť.
Mám pod nohami
pery tvojich nôh
a stromy, vysoké hrdlá
pripútané k nebu
so všetk
ým, čo je nevyslovené.
Na tomto mieste
musím zotrvať, aj ke
ď sa zvonka
neodlišuje od iných,
zabudnutých miest –
nevdojak
láska bolesť, drap
ľavú
predtuchu krásy,
ktorá sa ešte neoddelila
odo mňa.Source of the quotationxxx

minimap