This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Podracká, Dana : Za čiarou prílivu

Portre of Podracká, Dana

Za čiarou prílivu (Slovak)

Aký postupujúci obrad plodnosti –
deti s potápačskými okuliarmi a trubicami,
farebne brázdiacimi premenlivú hladinu,
očami hlcú hlbinu.
Ešte je všetko samozrejmé,
aj ostré, jatriace skaliská, strmo sa
zvažujúce ku dnu, aj hrôzyplné
klesanie k dokonalému dobru –
medzi
ďalším a ďalšim nadýchnutím
chcú väčšie a farebnejšie ryby,
chcú hviezdice a mušle,
chcú stroskotané koráby.minimap