This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Rúfus, Milan: Vydotýkaný vecami

Portre of Rúfus, Milan

Vydotýkaný vecami (Slovak)

Opustí ma už báseň? Zbadal som,
že začali mi dáva
ť zbohom veci.
A nielen vecí ubúda, mňa samého je
vo vecíach menej. A plece popri pleci
uchádzal som sa s nimi o báseň.
Až sám neviem, kto komu objavoval
jej tajné chodby do slova.
Kto videl viac. Ve
ď ak aj bola tma,
i tá tma bola májová.
A teraz som už na všecičko sám.
A nahou dlaňou hrejem krotké málo.

A to, čo nahlas bolelo i hrialo,
tiché sa teraz vracia k nám.minimap