This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Solotruk, Martin: Mračenie v polčase rozpadu

Portre of Solotruk, Martin

Mračenie v polčase rozpadu (Slovak)

Stále hovoríš, že sa mračím,
no ja pritom len v duchu
pobehujem medzi tým
všetkým, čo som si napozeral.

Utekám pred tým
ako bežec na vzduchu
pred zbiehajúcimi sa mračnami.

Tak rád by som ta
presvedčil,
že sa nemračím
- aspoň pri milovaní.

Akosi ma to začína brat.

Mračím sa, lebo sa neviem
zbaviť pocitu,

že občas tak prudko plynieme,
až sme pomaly len skrytou
reklamou seba samých.

Viditeľní iba v každom
zlomku času, ktorý je menší,
než si vie mozog uvedomiť.

Že plynieme tak prudko,
až začíname cítiť svoj polčas.
A pritom by sme sa chceli
len sústrediť a zostať sústredení.

Milovať sa a počúvať pračku,
jej nekonečný program,
ten rytmus životaschopnosti
najprostejších vecí, čo nám občas
zaklope na hlavu,
ako heuréka.

Ikonoklazmus mračenia
proti solárnym mračnám
protuberanciám atomárnych dvojíc
protuberanciám nukleárnych rodín

obrovské sošné NIE sošnosti
zaužívanej reality

dýchanie vanúce od mračenia
k sošnosti sústredenia.

To ono tvorí architektúru
týchto protuberancú
protuberanciami zamračeného telesa,
ktoré sa tak sústredene,
do vypätia konečnej ľahkosti
dychu, s drobným frflaním
zbavuje nečistoty neistôt z toho,
čo si počať s voľnými radikálmi,
bez najmenšieho rizika implózie.

Sťahujem zo seba
svoje mračenie sa
To mračenie sa priedušnej kože.

Sťahujem sa
zo starej do novej.
To z mračenia vstávam.

Z mračenia, pod ktorým je jasno.

Mračenie ma prenáša,
robí subtílnejším.

Mračím sa ako v stĺpe prachu,
ktorý, ako sama najlepšie vieš,
nikdy celkom nevyženieme.

Neodchádzam ním, to tu len,
občas rozpačito, no predsa
neustále, pristávam
tebe na očiach
i za chrbtom
pristávam

a zostávam s tebou.

Tak povedz, ešte sa mračím?Uploaded byRépás Norbert
PublisherVerlag Das Wunderhorn; Auflage: 1, ISBN: 978-3-88423-495-2
Source of the quotationLob des Wildtiers im Winter: Gedichte aus der Slowakei (Poesie der Nachbarn, Band 27, Slowakei)
Bookpage (from–to)40-42
Publication date

Das Verfinstern in der Halbwertszeit des Zerfalls (German)

Immer sagst du: du verfinsterst dich,
dabei laufe ich nur in Gedanken
hin und her zwischen all dem,
was ich gesehen habe.

Ich renne wie ein Läufer in der Luft
Den Wolken davon,
die sich zusammenballen.

Wie gern würd ich dir
Sagen:Ich
Verfinstere mich nicht
Zumindestens nicht während ich liebe.

In mir beginnt es zu grollen.

Wolken ziehen um meine Stirn,
Ich spüre, daß wir mitunter

Rasch zerfließen
Und langsam, kaum sichtbar, mit uns
Reklame machen.

Sichtbar nur im Bruchteil der Zeit
Der kleiner ist, als wir zu denken vermögen.
Daß wir rasch zerfließen

Bis wir unsere Halbwertszeit ahnen,
dabei wollen wir doch
nur bleiben
ewig und fest.

Sich lieben und, wie das Endlosprogramm der Waschmaschine,
den Rhythmus hören des Am-Leben-Seins
der einfachsten Dinge, der uns manchmal
an den Kopf klopft:
Heureka!

Der Ikonoklasmus des Sich-Verfinsterns
Gegen den solaren Wolkenwirbel
Die Protuberanzen der Elektronenpaare
Die Protuberanzen der Kernfamilien

Ein gewaltiges monumentales NEIN
Der monumentalen mißbrauchten Wirklichkeit

Mit wehendem Atem von der
Verfinsterung zur Monumentschwere
Der Konzentration.
Das schafft die Architektur
Dieser Protuberanzen
Durch Protuberanzen der verfinsterten Sonne
Verdichtet
Bis der Krampf der flüchtigen Leichtigkeit
Des Atems beim kleinlichen Nörgeln
Sich löst, unsicher, was zu tun ist
Mit den freien Radikalen ohne
Das Risiko der Implosion.

Ich ziehe mir die Wolken
Von der Stirn
Die verfinsterte poröse Haut

ch ziehe meine alte Haut
Ab und in der neuen
Stehe ich auf aus mir.

Unter meiner Verfinsterung ist es hell.

Das Verfinsterte
macht mich subtil.

Ich verfinstere mich wie eine Säule von Staub,
den wir, du weißt,
niemals völlig vertreiben.Uploaded byRépás Norbert
PublisherVerlag Das Wunderhorn; Auflage: 1, ISBN: 978-3-88423-495-2
Source of the quotationLob des Wildtiers im Winter: Gedichte aus der Slowakei (Poesie der Nachbarn, Band 27, Slowakei)
Bookpage (from–to)43-44

minimap