This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Zambor, Ján: Ungefähr, wahrscheinlich (Približne, pravdepodobne in German)

Portre of Zambor, Ján

Približne, pravdepodobne (Slovak)

„Veľmi ťažko je dnes nahrať čistý
vtáčí spev, šum trstiny, žblnkot
potoka,“ povedal zvukový majster.

Myslíte, že v horách je vzduch bez chemikálií,
ke
ď komíny sú vysoké?
A ste si istí,
že voda z prameňa
je pramenitá?
Nehovoriac o chlebe,
zemiakoch, zelenine at
ď.
Nejeme už niečo iné?

„Osýpky?“ pýtaš sa lekárky.
„Ťažko jednoznačne poveda
ť,
lebo die
ťa je očkované.“

A čo je pravá láska a čo nepravá,
čo je dobro a čo zlo,
čo je pravda a čo lož?
Aj to vieš často iba približne.
A možno sa v kdečom osudovo mýliš.

Pravdepodobne
ťa má rada.
Pravdepodobne konáš správne.

A ke
ď si ráno sadáš za volant,
zdá sa ti,
že pravdepodobne všetko stihneš,
že ti nevypovedajú
brzdy
a že na mesto
nepadne
bomba.


Ungefähr, wahrscheinlich (German)

„Es ist sehr schwer, heute reinen
Vogelgesang, Schilfgewisper, das Plätschern
Eines Bachs aufzunehmen“, sagte der Tonmeister.

Glauben Sie, daß die Luft in den Bergen
chemikalfrei ist,
wenn die Schornsteine so hoch sind?
Und sind sie sicher,
daß das Wasser von der Quelle
wirklich Quellwasser ist?
Ganz zu schweigen von Brot,
Kartoffeln, Gemüse usw.
Essen wir nicht etwas ganz anderes?

„Masern?“ fragst du die Ärztin.
„Schwer zu sagen, nicht eindeutig,
denn das Kind ist geimpft.“

Und was ist wahre Liebe und was die unwahre,
was ist Gut und was Böse,
was ist Wahrheit und was Lüge?
Auch dies weißt du nur ungefähr.
Und du magst dich in vielem schicksalshaft irren.

Wahrscheinlich liebt sie dich.
Wahrscheinlich handelst du richtig.

Und wenn du morgens hinter dem Lenkrad sitzt,
scheint es dir,
dass du wahrscheinlich alles schaffst,
dass die Bremsen deines Wagens
nicht versagen
minimap