This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Pavlović, Ranko: Шекспирoв дух мeђу намa

Portre of Pavlović, Ranko

Шекспирoв дух мeђу намa (Serbian)

Ко тебе данас још игра у позоришту,
мој Шекспире? Изигравају те. Касапе,
черупају, Јулији мобилни телефон
у руке гурају, Ромеа шаљу на трке
формуле један. Шта да ти кажем?
Хране своју сујету купусајући твоје
текстове. Као, они су редитељи Новог
Доба, баш их брига, могу са старим
Енглезом чинити штa им је воља.
Могу Хамлета, кад пожеле, поставити
за предсједника управе највеће свјетске
корпорације за производњу презерватива,
а дух његoвог оца стрпати у термос боцу
и попити послије с хладном кока-колом,
на тениском турниру, то је сада у моди,
као у твоје вријеме надгорњавање витезова.
Попут твораца новог свјетског поретка
који се гурају свијетом као да је само њихов,
тако нови редитељи прекрајају твоје драме.
Него, Шекспире, лати се ти поново пера
(кад дух Хамлетовог оца још ходи овим
свијетом, можеш и ти), па напиши
нешто ново, рецимо о глобалном
затопљењу и о понижавајућем односу
према геј популацији, мада ће и те
текстове позоришни редитељи само
погледати и бацити под сто, што даље
са сцене, и тјерати опет по своме. Али,
брига те за то, твоје вријеме тек долази.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationa szerző

The Spirit of Shakespeare Between Us (English)

Who plays you any more today in the theatre,
my Shakespeare? They play with you, chop you,
have you naked, put a mobile phone
in Julia’s hands, Romeo is sent
on formula 1 racings. What can I tell you?
They feed their fate by damaging your
texts. It’s like they say, they're directors
of New Age, they don’t care, can do
with the old English what they want.
They can, whenever wish, set Hamlet
for the board president of the world's largest
corporations for the production of preservatives,
and the spirit of his father lay in a thermos bottle
and have the drink with cold coke,
at the tennis tournament, that’s now in fashion,
as in your time were knights tournaments.
Like the creators of the new world order,
who walk the world as if it was only theirs,
the same way new directors tailor your drama.
But, Shakespeare, grab your pen again
(when the spirit of Hamlet's father still walks
the world, you can also), so write
something new, let's say about global
warming up and humiliating relationship
according to the gay population, though
the texts will be looked at and thrown
under the table as far as possible from the scene
by the theatre directors, who will continue on their own.
But, don’t worry, your time is coming.Uploaded byFehér Illés
Source of the quotationautor

minimap