This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Dalin, Olof von: Pensées sur le destin (Tankar om ödet in French)

Portre of Dalin, Olof von

Tankar om ödet (Swedish)

Nej, ödet skall mig ej i mina tänkar kvälja:
   ej annat öde finns än blott i mitt behag!
Min vilja kan en väg bland tusen vägar välja,
   den får hon lov att gå: se, det är ödets lag.
När jag den vägen går, så går jag ingen annan.
   Se, det är öde nog; det kan ej ändras mer.
Men om jag vill förut det ödet slå för pannan,
   så skall det vingla om på slaktarnöts maner.
Kort sagt: vad komma skall, kan aldrig öde heta;
   men det som är förbi, det må väl heta så.
Det förra är ett noll, som ingen själ kan veta
   förran jag själv det gör; det andra måste stå!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://poesie-nordique

Pensées sur le destin (French)

Non, en mes pensées le destin ne me peinera pas:
   Nul autre destin n’existe que dans mon plaisir!
Ma volonté peut choisir entre mille chemins,
   elle doit aller: vois, c’est la loi du destin.
Quand je prends ce chemin, je n’en prends aucun autre.
   Vois, c’est assez, ce destin; je n’en puis pas changer.
Si je veux reculer le destin frappe au front,
   et je chancelle sur la crinière de la créature.
En résumé: ce qui viendra ne peut être appelé destin;
   mais ce qui est passé, doit bien l’être appelé.
Le premier dit n’est rien, nul ne peut le connaître
   avant d’être vécu; l’autre doit demeurer!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://poesie-nordique

minimap