This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Gustafsson, Lars: Tidsfördrif II

Portre of Gustafsson, Lars

Tidsfördrif II (Swedish)

Tidskriften var tegelgul och snabbt läst.
Den var den billigaste i Brukshandeln
 
och jag upptäckte, elvaårig, snart
att där inte fanns mycket att hämta.
 
Dagdrömmar för hembiträden
och detektivhistorier från Rivieran
 
som då var ett avlägset land.
Men namnet stannade;
 
Kan man fördrifva tiden?
Och om man kunde det,
 
är det inte skada på ett enda liv?
Ändå vet jag att jag har fördrivit mycken tid.
 
De ändlösa tråkiga timmarna i skolan
och den envisa mtimvisaren som inte –
 
nej, inte ens minutvisaren ville röra på sig.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.turntablebluelight.com

Killing Time II (English)

The magazine was brick yellow and quickly read.
It was the cheapest thing in the company store
 
and I quickly discovered, at eleven years old,
that there wasn’t much to find there.
 
Daydreams for maids
and detective stories from the Riviera
 
which at that time was a distant land.
But the name stuck.
 
Can one kill time?
And if one could,
 
is that not a pity for an only life?
Still I know I have killed a great deal of time.
 
The endless boring hours in school
and the obstinate minute hand which never –
 
no, not even the minute hand wanted to move.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.turntablebluelight.com

minimap