This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Martinson, Harry: Utána (Efter in Hungarian)

Portre of Martinson, Harry
Portre of Sulyok Vince

Back to the translator

Efter (Swedish)

Efter slaget vid Helgoland
och efter slaget vid Utshima
upplöste havet människolikens drivtimmer.
Behandlade dem med sina hemliga syror.
Lät albatrosser äta deras ögon.
Och förde dem med upplösande salter
sakta tillbaka till havet -
till ett kambriskt skapande urvatten,
till ett nytt försök.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://harrymartinsonitiden.blogspot.hu

Utána (Hungarian)

A helgolandi csata után
s az ucsimai után szétmarta
a tenger a fatörzsekként úszó hullákat.
Rejtett savaival széjjellúgozta őket.
Szemüket albatroszokkal falatta fel.
Sóoldatként visszanyelte őket
magába a tenger
kambriumkori teremtő ősvízzé,
új kísérletre.Uploaded byP. T.
Source of the quotationS. V.

minimap