This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

    
 
   
    
           
    
                      
       
                   
              
             
           
               
 
 
    
                        
     
             
       
 
   
  
                
 
       
    
   
             
     
   
           
                   
   
         
         
   
 

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

Jechać do Lwowa (Polish)

Rodzicom

Jechać do Lwowa. Z którego dworca jechać
do Lwowa, jeżeli nie we śnie, o świcie,
gdy rosa na walizkach i właśnie rodzą się
ekspresy i torpedy. Nagle wyjechać do
Lwowa, w środku nocy, w dzień, we wrześniu
lub w marcu. Jeżeli Lwów istnieje, pod

[…]

Nach Lemberg fahren (German)

Den Eltern

Nach Lemberg fahren. Von welchem Bahnhof
nach Lemberg, wenn nicht im Traum, bei Tagesanbruch,
wenn Tau die Koffer bedeckt und Schnellzüge und Torpedos
eben geboren werden. Plötzlich nach Lemberg
fahren, um Mitternacht, tags, im September

Tren Fortynbrasa (Polish)

Teraz kiedy zostaliśmy sami możemy porozmawiać książę jak mężczyzna z mężczyzną
chociaż leżysz na schodach i widzisz tyle co martwa mrówka
to znaczy czarne słońce o złamanych promieniach
Nigdy nie mogłem myśleć o twoich dłoniach bez uśmiechu
i teraz kiedy leżą na kamieniu jak strącone gniazda
są tak samo bezbronne jak przedtem To jest właśnie koniec

[…]

Fortinbras' Klage (German)

Für M.C.

Allein geblieben prinz können wir jetzt von mann zu mann miteinander reden
wenn du auch auf der treppe liegst und soviel siehst wie die tote ameise
das heißt die schwarze sonne mit den gebrochenen strahlen
niemals konnt ich an deine hände denken ohne zu lächeln
und nun da sie auf dem stein wie abgeschüttelte nester liegen
sind sie genauso schutzlos wie vorher Das ist das Ende

[…]

Mistr Dýně (Czech)

Jak dýně
na sluncem vyhřáté hlíně,
tak rozvaluje se hloupý –
hoví si ve své hlouposti
a zraje


(II)

Jak dýně
na sluncem vyhřáté hlíně,
tak rozvaluje se moudrý –

Meister Kürbis (German)

Wie Kürbis
in Sonne zermürbt ist,
so räkelt sich der Dumme -
ruht in seiner Dummheit
und reift


(II)

Wie Kürbis
in Sonne zermürbt ist,
so räkelt sich der Weise –
 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::