Home

Click on the MATRIX to start your literary adventure!

    
 
   
    
           
    
                      
       
                   
              
             
           
               
 
    
                        
     
             
       
 
   
  
                
 
       
    
   
             
     
   
           
                   
   
       
         
   
 

 

The main idea of this project is unique: Babelmatrix is a multidimensional-multilingual web anthology, which is displaying parallelly the original and the translated works. This provides the users with an adequate glimps into the culture of other European countries, in which the national literatures play a decisive role. This portal is representing and realizing the European idea of multilinguism, unity in diversity.

Samko Tále: Kniha o cintoríne (Slovak)

Vtedy je najlepšie stať sa spisovateľom, keď prší, lebo vtedy aj tak nezbieram kartóny, lebo vtedy ich sprostý Krkan v Zberni neberie, že sú mokré, ale iným berie, aj keď sú mokré, Krkan sprostý. Iným berie, napríklad tej cigánskej potkanke Angelike Édesovej, tej berie, aj keď má mokré. Ale ja viem, čo je vo veci. To je vo veci, že keď príde potkanka Angelika Édesová, tak napíše papierik, že Hneď prídem, ale hneď nepríde, lebo on sa tam zavrie v Kancelárii s potkankou A

[…]

Samko Tále könyve a temetőről (Hungarian)

Az emberből akkor lesz lényegében író, ha jól esik, mert olyankor úgyse lehet gyűjteni a kartont, mert a Gyűjtőben nincs átvétel, mert az a szemét Krkan nem veszi át, merthogy átázott, de másoktól bezzeg átveszi, akkor is, ha ázott. Olyan másoktól például átveszi az a szemét Krkan, mint például az a cigány szemétláda Angelika Édesová, attól átveszi az ázottat is. De én tudom, mi van a dologban. A dologban az van, hogy amikor megjön az a szemétláda Angelika Éd

[…]

Strand (Hungarian)

A strandon általában van víz.
     Ha tenger van, az az igazi strand,
mert vagy a medencébe nem férek bele,
     vagy más nem fér a medencébe tőlem.
Egy strandoló sok strandolót terem,
     körülölel a napolajszaguk,
és mindig van valami megafon,
     és az nem hagy békén többek között.
Egyes strandokon lehet enni-inni,

Kúpalisko (Slovak)

Na kúpalisku väčšinou je voda.
     Ak je more, to je ozajstné kúpalisko
lebo bud'sa nezmestím do bazénu
     alebo iní sa nezmestia do bazénu kvôli mne.
Jeden kúpajúci sa urodí viac kúpajúcich sa
     obklopí ma zápach oleja na opalóvanie
a vždy je nejaký megafón
     a ten ma vyrušuje okrem mého.

Ars poetica (Polish)

Zawsze tęskniłem do formy bardziej pojemnej,
która nie byłaby zanadto poezją ani zanadto prozą
i pozwoliłaby się porozumieć nie narażając nikogo,
autora ni czytelnika, na męki wyższego rzędu.

W samej istocie poezji jest coś nieprzystojnego:
powstaje z nas rzecz, o której nie wie

[…]

Ars poetica? (English)

I have always aspired to a more spacious form
that would be free from the claims of poetry or prose
and would let us understand each other without exposing
the author or reader to sublime agonies.

In the very essence of poetry there is something indecent:
a thing is brought forth which we didn't know we had in us,
 
Anthology ::
Literature ::
Translation ::