Janík, Pavol: Vivace ma non soltanto cosi

Portre of Janík, Pavol

Vivace ma non soltanto cosi (Slovak)

Bosou nohou
skáčeš z hviezdy na hviezdičku.
A zakaždým to cinkne
ako bozk krištáľových pohárov.

Tisíc tvojich tvárí
sa vytrvalo korčuľuje
po zamrznutých jazierkach.

Otváram si ťa
husľovým kľúčom
a hľadám slák,
ktorý by sa ti pružnosťou vyrovnal.

Hlboko v tebe
namiesto strún
nahmatal som slzu.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSmena, Bratislava / Edícia Mladá tvorba
Source of the quotationNezaručené správy
Bookpage (from–to)44-44
Publication date

Vivace Ma Non Soltanto Cosi (English)

Barefoot
you leap from star to star.
And each time there’s a chime
like the kiss of crystal glasses.

Thousands of your faces
skate with perseverance
on frozen ponds.

I open you
with a violin’s clef
and seek the bow
whose elasticity can equal you.

Deep in you
instead of strings
I’ve touched tears.Uploaded byRépás Norbert
PublisherThe Penniless Press, United Kingdom
Source of the quotationA Dictionary of Foreign Dreams
Publication date

Related videos


minimap