This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kollár, Jan: Die Tochter der Slawa - 1 (Slávy dcera – Předzpěv - 1 in German)

Portre of Kollár, Jan

Slávy dcera – Předzpěv - 1 (Czech)

Ai, zde leží zem ta, před okem mým selzy ronícím,
....někdy kolébka, nyní národu mého rakev.
Stoj noho! posvátná místa jsou, kamkoli kráčíš,
....k obloze, Tatry synu, vznes se, vyvýše pohled.
Neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku,
....jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.

Však času ten horší je člověk, jenž berlu železnou
....v těchto krajích na tvou, Slávie, šíji chopil.
Horší nežli divé války, hromu, ohně divější,
....zaslepenec na své když zlobu plémě kydá.
O, věkové dávní, jako noc vůkol mne ležící,
....o, krajino, všeliké slávy i hanby obraz!
Od Labe zrádného k rovinám až Visly nevěrné,
....od Dunaje k heltným Baltu celého pěnám:
krásnohlasý zmužilých Slavianů kde se někdy ozýval,
....ai, oněmělť už, byv k ourazu zášti, jazyk.
A kdo se loupeže té, volající vzhůru, dopustil?
....kdo zhanobil v jednom národu lidstvo celé?
Zardi se, závistná Teutonie, sousedo Slávy,
....tvé vin těchto počet zpáchali někdy ruky.
Neb kreve nikde tolik nevylil černidlaže žádný
....nepřítel, co vylil k záhubě Slávy Němec.
Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,
....ten, kdo do pout jímá otroky, sám je otrok.
Nechť ruky, nechťby jazyk v okovy své vázal otrocké,
....jedno to, neb nezná šetřiti práva jiných.PublisherZlatý fond denníka SME / zlatyfond.sme.sk
Source of the quotationDielo digitalizoval(i) Martin Odler. / CCA-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License

Die Tochter der Slawa - 1 (German)

Ei, hier liegt dieses Land vor meinem tränenden Auge,
....einst die Wiege des Volks, heute der Meinigen Sarg.
Stehe, Fuß, heilige Stätten, wo immer du schreitest,
....Sohn der Tatra bin ich, himmelwärts heb ich den Blick.
Gerne kam ich zum großen Haine der Eichen herüber,
....welcher noch immer so trotzt Stürmen vernichtender Zeit

Schlimmer jedoch ist der Mensch, dessen eiserne Keule
....auf deinen Nacken nur hieb, Slawa, in deinem Land.
Schlimmer als Kriege, als wilde Gewitter, wütende Feuer,
....wenn sich, verblendet, der Mensch boshaft befrachtet sein Herz
Oh, Vergangenheit, als ringsum noch alles im Dunkel,
....oh, ihr Lande des Ruhms, leider der Schande zugleich!
Ebenen zwischen treuloser Elbe zur untreuen Weichsel,
....von der Donau zur Gischt schäumenden Baltischen Meers.
Schönstimmige, mannhafte Slawen, die sich mitunter er hoben -
....nun ist die Zunge verstummt vor dem Unheil und Haß.
Wer nur hat dich beraubt, als Aufwärts! tönte der Ruf?
....Wer geschändet und raubt, schändet alle zugleich.
Rot mußt du werden vor Scham, Teutonia, benachbart der Slawa,
....durch deiner Hände Gewalt hast dich beladen mit Schuld.
Nirgends ward so viel Blut vergossen, schwärzlich gerinnend,
....Deutscher tat es als Feind, als er die Slawa verdarb.
Nur, wer der Freiheit würdig, der weiß zu schätzen die Freiheit,
....der ist selber ein Sklav', wer den andern versklavt.
Jener, dem selber als Sklaven geknebelt Hände und Zunge,
....kann nicht erkennen das Recht, das der andere hat.Uploaded byRépás Norbert
PublisherFurth im Wald, Verlag Vitalis
Source of the quotationDas Fenster einen Spalt breit geöffnet. Eine Auswahl tschechischer Gedichte von der Romantik bis zur Gegenwart in deutschen Übertragungen, ISBN 9789934774065
Publication date

Related videos


minimap