This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Kollár, Jan: Slávy dcera – Předzpěv - 2

Portre of Kollár, Jan

Slávy dcera – Předzpěv - 2 (Czech)

Ten, kdo trůny bořil, lidskou krev darmo vyléval,
....po světě nešťastnou války pochodmi nosil:
Ten porobu slušnou, buď Goth, buď Skýta, zasloužil,
....ne kdo divé chválil příkladem ordě pokoj.

Kde ste se octli, milé zde bydlivších národy Slávů,
....národy, jenž Pomoří tam, tuto Sálu pili?
Sorbů větve tiché, Obodritské říše potomci,
....kde kmenové Vilců, kde vnukové ste Ukrů?
Napravo šíře hledím, nalevo zrak bystře otáčím,
....než mé darmo oko v Slávii Slávu hledá.

Rci, strome, chráme jejich rostlý, pode nímž se obětné
....dávnověkým tehdáž pálili žertvy bohům:
Kde jsou národové ti, jejich kde knížata, města?
....jenž pervý v severu zkřísili tomto život.
Jedni učíce chudou Europu plachty i vesla
....chystati a k bohatým přes moře vésti břehům.
Kov tu jiní ze hlubin skvoucí vykopávali rudných,
....více ku poctě bohům nežli ku zisku lidem.
Tam ti neourodné rolníku ukázali rádlem.
....by klas neslo zlatý, brázditi lůno země.
Lípy tito, svěcený Slávě strom, vedle pokojných
....cest sadili, chládek by stlali vůkol i čich.
Muž syny města učil stavěti, v nich vésti kupectví,
....a mlaď svou učili tkávati plátno ženy.Uploaded byRépás Norbert
PublisherZlatý fond denníka SME / zlatyfond.sme.sk
Source of the quotationDielo digitalizoval(i) Martin Odler. / CCA-NonCommercial-NoDerivs 2.5 License

Related videos


minimap