This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Buzássy, Ján: Beethoven: Kvartetá

Portre of Buzássy, Ján

Beethoven: Kvartetá (Slovak)

Smrť. A keď chcel uniknúť z jej tône
a na ceste mu prasklo koleso,
prijal to chladne, s istou noblesou
dal vymeniť aj všetky štyri kone.

Kde sú tie kone? Premenené na prach?
A či sa zatúlali do sveta?
Svedectvom sú len pozdné kvartetá,
kde jeho kočiar dostal nový záprah.

Keď stavba znamená len kopu ľstí,
génius hoci všetko opustí
a svoju pravdu zovrie novým valom.

Motivy sú, lež celok neplatí.
Preto sme takí smiešne prepiati?
Chýba to kolo, čo sa rozsypalo?



minimap