Ez az oldal sütiket használ

A portál felületén sütiket (cookies) használ, vagyis a rendszer adatokat tárol az Ön böngészőjében. A sütik személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a sütik használatába.

Göncz Árpád: Sandalenträger (Sarusok Német nyelven)

Göncz Árpád portréja

Sarusok (Magyar)

Egy XV. századbeli würzburgi kódex tanúsága szerint 1401. január 9-én a soproni Szent Mihály templomban ítéletet hirdettek a waldens-eretnekek egy csoportja fölött. A kódex közli az ítéletlevél kivonatos másolatát, nevet azonban – az inkvizítorok, Zwicker Péter cölesztinus rendfőnök s Márton prágai oltárpap nevén kívül – csak egyet említ, a kőszegi Beratungsgot Jakab özvegyéét, aki már tizenkét éve volt eretnek. De az ítéletlevél tanúsága szerint a vádlottak közt akadt, aki már huszonhat éve vallott tévtanokat. Csupa szelíd ítélet, a gyülekezet vagy gyülekezetek vezetőiről, azoknak sorsáról, akiket az eretnekek „jó embereknek, Krisztus apostoli helynökeinek” hittek, nem esik szó benne. Vajon az ő ügyüket elkülönítették? Vagy ők nem kerültek az inkvizíció kezére? Ki tudja. Nyomuk veszett, sorsukat nyomtalanul elnyelte a múlt. Az ítélet indoklásából, a szokványos mellékintézkedésekből (mint az eretnekek búvó- és gyülekezőhelyeinek lerombolása, hogy helyükre – lehetőleg – örökidőkig szemetet rakjanak: mint a megszentségtelenített temetők újraszentelése, a megholt eretnekek csontjainak kihantolása és elégetése) a waldens-eretnekségről nem tudunk meg többet, mint amennyit úgyis tudunk, s magukról a soproni waldensekről, Waldo Péter kései magyarországi követőiről is édeskeveset, talán csak annyit, hogy voltak.

Az aszott, beesett hasú öreg test föllendült a levegőbe, karja megroppant, s a taplószáraz száj rekedten üvöltött. Az egyik legény guggolva rácsimpaszkodott a kötélre, a másik elengedte, végére gyakorlott, biztos mozdulattal hurkot formált, s beakasztotta a kőbe épített kampóba.
Az öreg üvöltött.
A legény odaállt elébe.
– Az asztalra nézz, öreg – mondta nyugodtan, szinte barátságosan. – És ne üvölts. Attól nem lesz jobb. Hisz ez még nem is fáj.
A pap elgondolkozva nézte a göcsörtös, rángatódzó öreg testet; kalimpáló lábának, kicsavart vállának torz árnyéka a lobogó szurokfáklyák fényében táncot járt a falon.
– No? – kérdezte barátságosan. – Beismered?
– Neeem! – hörgött az öreg. – Engedj le, Sátán!
– Írd! – mondta a pap. – Makacsul tagadja, hogy tévtanokat vallott és hirdetett.
A jegyzőkönyvvezető írta. Az öreg szaggatottan zihált. A pap intett szemével a hóhérnak. – Psz – mondta a hóhér. A tagbaszakadt, zömök legény kötelet vett föl a földről. Meghurkolta a végét, s elkapta az öreg bokáját. A hurkot rácsúsztatta, gyors, gyakorlott mozdulattal szorosra húzta, majd a kötél végét átbújtatta a kőpadlóba erősített csiga alatt, s a csigán túl megmarkolta. – Psz – mondta a hóhér, s a legény nekiveselkedett a kötélvégnek. A horpadt has megfeszült, az öreg fölüvöltött.
– No? – kérdezte a pap érdeklődve.
Az öreg érthetetlenül, hörögve üvöltött.
– Az asztalra nézz, öreg – tanácsolta az első legény.
– No? – kérdezte a pap.
– Ölj meg, te sátán… – hörögte az öreg.
A pap intett a szemével. – Psz – mondta a hóhér, s a legény, sarkát a kőnek vetve, rándított a kötélen. Az öreg válla megroppant.
– No? – kérdezte érdeklődve a pap.
– Beismerem – hörgött az öreg. – Beismerem, te sátán. Mindent beismerek. Ölj meg…
A pap a szemével intett a hóhérnak.
– Psz – mondta a hóhér. – A legény elengedte a kötelet. Az öreg test megrándult.
– Írd! – mondta a pap a jegyzőkönyvvezetőnek, s elgondolkozva, jóindulattal nézte a rángó, öreg testet.
– No látod – mondta. Aztán intett szemével a hóhérnak. – Psz – mondta a hóhér, s az egyik legény elkapta a kötelet, húzott rajta egyet, a másik meg kiakasztotta a hurkot. – Psz – mondta a hóhér, s a legény vigyázatosan leengedte a testet. Az öreg lába megroggyant. Nyögve lekuporodott a földre, s szipogva sírt. A legény gyakorlott, gyors mozdulattal kioldotta hátul a csuklóján a csomót. Az öreg megpróbálta előretenni a kezét, fölsikoltott, s elájult. A legény csóválta a fejét. – Ejnye, öreg, hisz ez még nem is fáj – mondta egykedvűen, szinte jóindulattal. Ránézett a hóhérra. A hóhér a papra. A pap intett a szemével. A hóhér bólintott. – Psz – mondta. A legény fölkapta a sarokból a vízzel teli rocskát, s rázúdította az öreg testre.
Az öreg fölhördült, levegő után kapott, szeme kifordult. Csapzott szakálla előremeredt.
– No – mondta a pap. – A nehezén hát túl vagyunk. Gondolkozz, öreg. Holnap majd folytatjuk. Gondolkozz, fogy kik voltak a társaid a bűnben. Ráérsz. És imádkozz.KiadóMagvető Kiadó, Budapest
Az idézet forrásap. 7-12.

Sandalenträger (Német)

Einem Würzburger Kodex aus dem 15. Jahrhundert zufolge wurde am 9. Januar 1401 in der Sankt-Michaelis-Kirche in Sopron über eine Gruppe von Waldenser Ketzern das Urteil gesprochen. Der Kodex enthält auszugsweise eine Kopie des Gerichtsurteils, erwähnt jedoch - außer den Inquisitoren, dem Prior des Zölestinerordens Peter Zwicker und dem Prager Altarbischof Márton - nur einen Namen, den der Witwe Jakob Beratungsgot aus Köszeg, die schon seit zwölf Jahren als Ketzerin galt. Doch laut Gerichtsurteil gab es unter den Angeklagten sogar einen, der sich schon seit sechsundzwanzig Jahren zu dem Irrglauben bekannt hatte. Es sind lauter milde Urteile, allerdings fällt kein Wort von den Anführern der Gemeinde oder gar Gemeinden, vom Schicksal derjenigen, die von den Ketzern für »gute Menschen und für apostolische Vertreter Christi« gehalten werden. Hat man den Prozeß gegen sie gesondert geführt? Oder gerieten sie der Inquisition durch einen glücklichen Umstand gar nicht in die Hände? Wer weiß es schon. Ihre Spuren sind verwischt, ihr Los hat die Geschichte verschlungen. Aus der Begründung des Urteils und den üblichen anhängigen Verordnungen - wie die Zerstörung der Versammlungsstätten und Zufluchtsorte der Ketzer, um dort (womöglich für alle Zeiten) Müllablagen zu schaffen, ferner die Wiedereinweihung der entweihten Friedhöfe, das Ausgraben und Verbrennen der Gebeine der verstorbenen Ketzer - erfahren wir über den Waldenser Ketzerglauben nicht mehr, als was wir ohnehin wissen; von den späten Nachfolgern des Petrus Valdes in Sopran wird auch nur wenig bekannt, vielleicht nur so viel, daß es sie gab.

Der alte, sieche Körper mit dem eingefallenen Bauch schwang sich in die Höhe, die Arme knackten, und dem zunderhaft ausgetrockneten Mund entrang sich ein heiserer Schrei. Einer der beiden Burschen klammerte sich, in die Hocke gehend, an das Seil, während der andere es losließ, mit geübter sicherer Bewegung eine Schleife daraus band und sie in den Haken an der Mauer einhängte.
Der Alte brüllte.
Der eine Bursche baute sich vor ihm auf.
»Schau auf den Tisch, Alter«, sagte er gelassen, fast freundlich. »Und brüll nicht. Davon wird es nicht besser. Es tut ja noch nicht einmal weh.«
Der Priester betrachtete nachdenklich den ausgedörrten, zuckenden Leib des Alten. Der verzerrte Schatten seiner schlenkernden Beine und der ausgekugelten Schultern tanzte an der Wand im Schein der lodernden Pechfackeln.
»Na?« fragte er freundlich. »Gibst du es zu?«
»Neiiin!« röchelte der Alte. »Laß mich herunter, du Satan!« »Schreib!« befahl der Priester. »Starrköpfig leugnet er, sich zu den Irrlehren bekannt und sie verkündigt zu haben.«
Der Protokollführer schrieb. Der Alte keuchte.
Der Priester winkte dem Henker mit den Augen.
»Ps«, sagte der Henker. Und der vierschrötige, untersetzte Bursche hob das Seil vom Boden, drehte dessen Ende zu einer Schleife und befestigte sie um den Knöchel des Alten. Dann paßte er das Seil dem in den Steinboden eingelassenen Gewinde an und wartete auf weitere Anweisungen. »Ps«, sagte der Henker, und der Bursche stemmte sich gegen das Seilende. Der eingefallene Bauch straffte sich, der Alte brüllte auf.
»Na?« fragte der Priester neugierig.
Der Alte schrie.
»Schau auf den Tisch, Alter«, riet der andere Bursche.
»Na?« fragte der Priester.
»Töte mich, du Satan ... «, röchelte der Alte.
Der Priester winkte mit den Augen.
»Ps«, sagte der Henker, und der Bursche zog, sich mit den Hacken gegen den Boden stemmend, ruckartig am Seil. Die Schultern des Alten krachten.
»Na?« fragte der Priester abermals.
»Ich gestehe«, röchelte der Alte. »Ich gestehe, du Satan. Ich gestehe alles. Töte mich ... «
Der Priester winkte dem Henker mit den Augen.
»Ps«, sagte der Henker. Der Bursche ließ das Seil los. Der Körper des Alten rutschte zusammen.
»Schreib !« befahl der Priester dem Protokollführer und betrachtete dabei nachdenklich und wohlwollend den zuckenden Leib des Alten. »Na siehst du«, sagte er. Dann winkte er dem Henker mit den Augen.
»Ps«, sagte der Henker, und der eine Bursche griff nach dem Seil, zog es von der Rolle herunter, während der andere die Schleife aushakte. »Ps«, sagte der Henker, und der Bursche ließ den Körper vorsichtig zu Boden gleiten. Die Beine des Alten knickten ein. Stöhnend kauerte er sich auf dem Boden nieder und weinte. Mit einer geübten schnellen Bewegung löste der Bursche den Knoten von dem im Rücken gefesselten Handgelenk des Alten. Der Alte versuchte die Arme nach vorn zu strecken, er schrie auf vor Schmerz und fiel in Ohnmacht.
Der Bursche wackelte mit dem Kopf. »Aber, aber, Alter, das tut ja noch nicht einmal weh«, sagte er gleichgültig, nahezu wohlwollend. Er sah zum Henker. Der Henker sah zum Priester. Der Priester winkte mit den Augen. Der Henker nickte.
»Ps«, sagte der Henker. Der Bursche riß den in der Ecke stehenden mit Wasser gefüllten Zuber empor und schüttete den Inhalt auf den Körper des Alten.
Der Alte fuhr auf, schnappte nach Luft, die Augen sprangen ihm aus dem Gesicht, der zerzauste Bart ragte stechend empor.
»Na«, sagte der Priester, »das Schwierigste haben wir nun hinter uns. Denke schön nach, wer deine Gefährten in der Sünde waren. Du hast reichlich Zeit dafür. Und bete.«KiadóEvangelische Verlagsanstalt, Berlin

minimap