This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Lydgate, John, Hungarian biography

Image of Lydgate, John
Lydgate, John
(1370–1451)
 

Biography

John Lydgate (1370? – 1451?) angol költő. Geoffrey Chaucer egyik követője volt. Romantikus történeteit leginkább francia és angol források alapján írta, ezen iratai népszerűségéről a William Caxton első angol nyomdájában készült kiadások is tanúskodnak. Művészi értékeit tekintve költészete nem emelkedik kora átlaga fölé, többnyire a chauceri versformákat alkalmazta a középkori költészetre jellemző hosszú műveiben. Francia és latin irodalmat is fordított, így Pilgrimage of the Life of Man címen Guillaume de Deguilleville művét, valamint elkészítette Guido delle Colonne Historia Destructionis Troiae című chauceri versformában Boccaccio munkáját fordította le. Költészetében az allegória hagyományait követte, így a Reason and Sensuality ; a Temple of Glass és a The Assembly of Gods című művében. Ezópusi állatmeséi legsikerültebb alkotásai közé tartoznak, az ezen stílusban írott munkái közül megemlítendőek a The Churl and the Bird és a The Horse, the Sheep and the Goose című költeményei. Kisebb versei közül kiemelkedik a London Lickpenny című, amelyben szatirikus hangon ír az 1381-es parasztfelkelés utáni feudális igazságszolgáltatásról, s már-már realista módon rajzolja meg a városi élet visszásságait.

http://hu.eravo.com/John_Lydgate

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap