This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Halas, František, Hungarian biography

Image of Halas, František
Halas, František
(1901–1949)

Biography

Szegény munkáscsaládból származott, 8 éves volt, mikor édesanyja meghalt. Könyvkereskedő inasnak tanult és fiatalon bekapcsolódott a kommunista mozgalomba. 1920-ban, Brnóban részt vett a Devĕtsil avantgárd művészeti csoport megalapításában, 1924-től a Pasmo című avantgárd folyóiratot szerkesztette. 1928-ban egy prágai könyvkiadónál kapott állást. A második világháború alatt részt vett az ellenállási mozgalomban, a háború után a Tájékoztatási Minisztérium Kiadói Hivatalának vezetőjévé nevezték ki, és a Cseh Írók Szindikátusának elnöke lett.
Első verseskötete a „Szépia” (Sépie, 1927) még a Devĕtsil uralkodó irányzata, a poetizmus jegyében született. Következő kötetében („A kakas riasztja a halált” – Kohout plaší smrt, 1930) azonban már elfordult a poétizmustól, és egy céltudatosabb, letisztultabb, egzisztenciális költészettel jelentkezett. A halál vált fő témájává, méghozzá meglehetősen nyers, naturalisztikus részletességgel megjelenítve.
Nagy feltűnést keltett „Öregasszonyok” (Staré ženy, 1935) című terjedelmes költeménye, melyben drámai erővel formálta meg a magányos, idős nők alakját. A baloldali kritika azonban értetlenséggel fogadta, és elutasította a művet.
A német megszállás és a háború alatt írt verseiben a nemzet sorsa iránti aggodalmát néha rendkívül szuggesztív, monumentális, bibliai motívumokkal teli verseiben szólaltatta meg („A remény torzója” – Torzo nadĕje, 1938), máskor a nemzeti gyökerekhez tért vissza ( A mi asszonyunk, Božena Nĕmcova – Naše paní Božena Nĕmcová, 1940).
Utolsó, jóval halála után megjelent kötete („Hát aztán?” – A co?, 1957) kiábrándultságáról tanúskodik, úgy érzi a megváltozott világban már nincs helye a költészetnek.
Literature ::
Translation ::

minimap