This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Halas, František: To Prague (1938) (Praze (Torso nadĕje) in English)

Portre of Halas, František

Praze (Torso nadĕje) (Czech)

Malověrní Čas kostižerný
jí jenom krásu dal
a z polí stenných křik iluminoval
kamenné texty portálů a zdí
Tak bude vždy
Malověrní
Tak bude vždy

Za vraty našich řek
zní tvrdá kopyta
za vraty našich řek
kopyty rozryta
je zem
a strašní jezdci Zjevení
mávají praporem

Je lehké listí vavřínů
a těžký padlých stín

Já vím Já vím

Jenom ne strach Jen žádný strach
takovou fugu nezahrál sám Sebastian Bach
co my tu zahrajem
až přijde čas až přijde čas
Kůň bronzový kůň Václavův
se včera v noci třás
a kníže kopí potěžkal
Myslete na chorál
Malověrní
Myslete na chorál Source of the quotation(photo: incredibleimages4u.blogspot.sk)

To Prague (1938) (English)

Ye faint of faith Bone gnawing time
has been her beauty giver
from wailing fields illuminated ever
those muralled texts of portals and of walls
Ever more thus
Ye faint of faith
Ever more thus

Beyond our rivers’ gates
hard hooves do thunder
beyond our rivers’ gates
by hooves torn asunder
lies the ground
and the dread Revelation’s riders
their flag swirl round

Light are the laurel leaves
heavy the fallen’s snow

I know I know

Fear not the dark Fear not the dark
a fugue the like of which ne’er played by Sebastian Bach
as we shall here make sound
when the time comes when the time comes
The bronze horse of St Wenceslas
did last night restless stir
and the prince clasped his weighty lance
Mark the chorale’s advance
Ye faint of faith
Mark the chorale’s advanceUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.vzjp.cz/blinks.htm (photo: incredibleimages4u.blogspot.sk )

Related videos


minimap