This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Owen, Wilfred: Hymna odsouzenému mládí (Anthem For Doomed Youth in Czech)

Portre of Owen, Wilfred
Portre of Pinkava , Václav Z. J.

Back to the translator

Anthem For Doomed Youth (English)

What passing-bells for these who die as cattle?
Only the monstrous anger of the guns.
Only the stuttering rifles’ rapid rattle
Can patter out their hasty orisons.
No mockeries for them; no prayers nor bells,
Nor any voice of mourning save the choirs,
The shrill, demented choirs of wailing shells;
And bugles calling for them from sad shires.

What candles may be held to speed them all?
Not in the hands of boys, but in their eyes
Shall shine the holy glimmers of good-byes.
The pallor of girls’ brows shall be their pall;
Their flowers the tenderness of patient minds,
And each slow dusk a drawing-down of blinds.Uploaded byP. T.
PublisherW. W. Norton and Company, Inc.,
Source of the quotationThe Poems of Wilfred Owen, edited by Jon Stallworthy / poetryfoundation.org
Publication date

Hymna odsouzenému mládí (Czech)

umíráčků proň na porážku je tu?
jen hrůzostrašná zloba kanónů.
jen drkotavé kokty kulometů
vychrlí modlitby jim, bez zvonů.
bez prázdných gest a přání, bez výsměchu,
bez hlasů truchlících, jen chóru děs —
ječících střel co kvílí na útěchu;
snad trubač po nich z krajů volá kdes.

jakápak na cestu jim světla svítí?
ne v chlapců rukou, v očích jejich svící
záblesky svaté, sbohem dávající.
bleď dívčích čel buď rouškou jejich žití;
jich trpělivá věrnost navždy, květ,
a soumrak, zvolna, závěs naopět.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.vzjp.cz/blinks.htm

Related videos


minimap