This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Samin, Tareq: Smrť autora (Author’s Death in Slovak)

Portre of Samin, Tareq
Portre of Janík, Pavol

Back to the translator

Author’s Death (English)

Death could not lose you
You are still alive in your writing,
Every death is separation and bereavement
But the death of author to readers
More than anything.
Your pen is silent in your death
The birth of each word is end now
You may not understand the pain of readers
So may not write it.
Your death just not put us in sorrow,
Continue muted us.
You will not write!
Such a pain
What could be more for the reader!
Death could not lose you
Your creation is still alive.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationhttp://www.fekt.org/tareq-samin-bangladesh/

Smrť autora (Slovak)

Smrť nemohla ťa zmárniť,
Stále žiješ vo svojich riadkoch,
Každá smrť je rozlúčka a zánik,
Ale smrť autora je pre čitateľov
Viac ako čokoľvek.
Tvoje pero mlčí v tvojej smrti,
Narodenie každého slova sa skončilo,
Nechápeš bolesť čitateľov
Ani to, že už nemôžeš písať.
Tvoja smrť nás zarmucuje,
Naďalej náš utišuj.
Už nebudeš písať!
Nesmierna bolesť,
Čo môže byť pre čitateľa viac!
Smrť nemohla ťa zmárniť,
Tvoja tvorba je stále nažive.Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator

minimap