This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Strand, Mark: The Mysterious Arrival of an Unusual Letter

Portre of Strand, Mark

The Mysterious Arrival of an Unusual Letter (English)

It had been a long day at the office and a long ride back to the small apartment where I lived. When I got there I flicked on the light and saw on the table an envelope with my name on it. Where was the clock? Where was the calendar? The handwriting was my father’s, but he had been dead for forty years. As one might, I began to think that maybe, just maybe, he was alive, living a secret life somewhere nearby. How else to explain the envelope? To steady myself, I sat down, opened it, and pulled out the letter. “Dear Son,” was the way it began. “Dear Son” and then nothing.Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationThe Best American Poetry 2012

Egy szokatlan levél titokzatos érkezése (Hungarian)

Hosszú napom volt az irodában, és soká tartott a hazafelé út is kis lakásomhoz. Mikor megérkeztem, felkattintottam a villanyt, és megláttam az asztalon egy borítékot, amit nekem címeztek. Hol az óra? Hol a naptár? Apám kézírása, de ő már negyven éve halott. Más is így lenne vele, gondoltam, talán, esetleg életben van, valahol a közelben éli titkos életét. Mi mással lehetne megmagyarázni a borítékot? Hogy megnyugodjak, leültem, kinyitottam, és kivettem belőle a levelet. „Drága Fiam!” - így kezdődött. „Drága Fiam!” és utána semmi.Uploaded byN.Ullrich Katalin
Source of the quotationN. U. K.

minimap