This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Tsai, Tze-Min: Vtelenie dúhy (Incarnation of the Rainbow in Slovak)

Portre of Tsai, Tze-Min

Incarnation of the Rainbow (English)

In the past
I curled body in the corner of the sky
Covered colorful colors and hide half of the body
Only revealed the most beautiful side to please you
Oh! My white cloud
When you looked up at me
How much praises in that exclamation
My heart danced for joy
Certified I will never be left out of your passion
Prayed silently that the sun light can be slightly weakened

Today
Looking at your figure gradually drifting away
With The rain’s melancholy and the wind’s ruthlessness
Feeling of helplessness like a dumb autumn cicada
Oh! My white cloud
How much I wanted to call you back at that time
Only begged the wind which wanted to take you away
Let me incarnate those colorful balloons
Let me follow you
Wherever and foreverUploaded byRépás Norbert
Source of the quotationauthor
Publication date

Vtelenie dúhy (Slovak)

V minulosti
zvila som telo v uhle oblohy,
zakryla som krásnymi farbami jeho polovicu,
odhalila moju najkrajšiu stranu,
aby ťa s ňou očarila...
Oh, môj biely oblak!
Keď si na mňa pozrel,
koľko chvály bolo v tvojom výkriku!
Moje srdce tancovalo v vzrušení!
Bola som si istá,
že nikdy nebudem zanechaná,
že vždy zostanem v tvojej vášni.
Ticho som sa modlila,
nech slnečné svetlo
trochu stemnie...

Dnes,
pátram po tvojom tele
pomaly strácajúce bývalú krásu.
Tvaruje ho dažďová melanchólia
a vetrová bezohľadnosť.
Vypĺňa ma bezmocnosť...
ako keby som bola nemým jesenným vtákom...
Ach, môj biely oblak!
Chcela som ťa zavolať
ale, poprosila som si vietor,
ktorý ta chcel odfúknuť:
Dovoľ mi mnou vyplniť
farebné balóniky,
aby vás sledovala
kdekoľvek a navždy...Uploaded byRépás Norbert
Source of the quotationtranslator
Publication date

minimap