This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

József Attila: It deeply hurts (Nagyon fáj in English)

Portre of József Attila
Portre of Kabdebó Tamás

Back to the translator

Nagyon fáj (Hungarian)

Kivül-belől
leselkedő halál elől
(mint lukba megriadt egérke)

amíg hevülsz,
az asszonyhoz ugy menekülsz,
hogy óvjon karja, öle, térde.

Nemcsak a lágy,
meleg öl csal, nemcsak a vágy,
de odataszit a muszáj is -

ezért ölel
minden, ami asszonyra lel,
mig el nem fehérül a száj is.

Kettős teher
s kettős kincs, hogy szeretni kell.
Ki szeret s párra nem találhat,

oly hontalan,
mint amilyen gyámoltalan
a szükségét végző vadállat.

Nincsen egyéb
menedékünk; a kés hegyét
bár anyádnak szegezd, te bátor!

És lásd, akadt
nő, ki érti e szavakat,
de mégis ellökött magától.

Nincsen helyem
így, élők közt. Zúg a fejem,
gondom s fájdalmam kicifrázva;

mint a gyerek
kezében a csörgő csereg,
ha magára hagyottan rázza.

Mit kellene
tenni érte és ellene?
Nem szégyenlem, ha kitalálom,

hisz kitaszit
a világ így is olyat, akit
kábít a nap, rettent az álom.

A kultúra
ugy hull le rólam, mint ruha
másról a boldog szerelemben -

de az hol áll,
hogy nézze, mint dobál halál
s még egyedül kelljen szenvednem?

A csecsemő
is szenvedi, ha szül a nő.
Páros kínt enyhíthet alázat.

De énnekem
pénzt hoz fájdalmas énekem
s hozzám szegődik a gyalázat.

Segítsetek!
Ti kisfiuk, a szemetek
pattanjon meg ott, ő ahol jár.

Ártatlanok,
csizmák alatt sikongjatok
és mondjátok neki: Nagyon fáj.

Ti hű ebek,
kerék alá kerüljetek
s ugassátok neki: Nagyon fáj.

Nők, terhetek
viselők, elvetéljetek
és sirjátok neki: Nagyon fáj.

Ép emberek,
bukjatok, összetörjetek
s motyogjátok neki: Nagyon fáj.

Ti férfiak,
egymást megtépve nő miatt,
ne hallgassátok el: Nagyon fáj.

Lovak, bikák,
kiket, hogy húzzatok igát,
herélnek, rijjátok: Nagyon fáj.

Néma halak,
horgot kapjatok jég alatt
és tátogjatok rá: Nagyon fáj.

Elevenek,
minden, mi kíntól megremeg,
égjen, hol laktok, kert, vadon táj -

s ágya körül,
üszkösen, ha elszenderül,
vakogjatok velem: Nagyon fáj.

Hallja, mig él.
Azt tagadta meg, amit ér.
Elvonta puszta kénye végett

kivül-belől
menekülő élő elől
a legutolsó menedéket.Source of the quotationhttp://mek.niif.hu

It deeply hurts (English)

Without-within
from lurking death
(like a mouse frightened ‘til it squeaks)

when inflamed
you take refuge
in a woman’s arms, in her lap her knees.

Not just the soft
warm thighs lure.
but you are thrust there by the sheer must too

that is why all
who find a woman
want to embrace ‘til the mouth turns white too.

Doubled burden
and doubled treasure
when you love and cannot find your mate

as homeless you are
as helpless is
the wild beast when doing its needs.

And you shall find
no other refuge
though threaten your mother with a knife

and yet there was
someone who would
have understood these words; but refused to be my wife.

There is no place
among the living
creatures for me in this state. Left alone,

my head just whirrs,
like a rattle I feel
in the hand of a child who is left alone.

For and against
what should I do to her?
No shame on me to find just only one

solution, since
an outcast I am
frightened by dreams and dazed by the sun.

Culture
peels off from me
like clothes from others in happy love

but where is it
written that she
should just watch me suffer alone?

Both baby
and mother
do suffer when the child is born

but since
for this song
just cash I’ll get; with shame I am torn.

Come and help!
you little boys, let your eyes
burst where she passes by.

Innocents
squeal under boots
and say to her: it deeply hurts.

Faithful dogs
get under wheels
and bark at her: it deeply hurts.

Women
big with child: abort
and sob to her: it deeply hurts.

You whole and sound ones
fell over and break your bones
and mumble to her: it deeply hurts.

You men,
who have torn at each other for women,
don’t hold it back but say: it deeply hurts.

Horses, bull
who are being castrated to draw the yoke
cry out to her: it deeply hurts.

Mute fish
get caught on hooks under the ice
and gape up at her: it deeply hurts.

All living things
everything, which quivers with pain:
the place where you live, the garden should burn;

with charred bodies
as she falls asleep
come to her bed and yelp with me: it deeply hurts.

Make her hear this
as long as she lives
for caprice, her own worth she has denied

without-within
from the living fugitive
the very last refuge she has deprived.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://www.mathstat.dal.ca

minimap