This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Vörösmarty Mihály: Apelu (Szózat in Romanian)

Portre of Vörösmarty Mihály

Back to the translator

Szózat (Hungarian)

Hazádnak rendületlenül
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze;
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő,
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet süllyed el,
Népek veszik körül,
S az ember millióinak
Szemében gyászkönny ül.

Légy híve rendületlenül
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kivül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

1836Source of the quotationhttps://mek.oszk.hu

Apelu (Romanian)

 Fii credinciosu Magiare! catra patri'a ta,
Unde esci nascutu,
Leganatu, crescutu,
Si carea va fi odata si mormentulu teu.

Nicairiu in tota lumea
Nu-e locu pentru tine,
Asta se scii bine
Decatu numai in tiér'a ta.

Se nu uiti, se'tí aducí a minte,
Ca aici a cursu cu lauru sange,
Si cu lacrima,ferbinte se plange
Pentru parentii tei carii au peritu.

Árpád impreuna cu vitesii sei
Aici cu curagiu s'a luptatu,
Si din sclavii ne-a scapatu,
Bratiulu alu vestitului Hunyadi.

O! pentru tine libertate
Steagulu nostru aici a falfaitu,
Jubitii nostrii aici au peritu,
In lupta lunga si crudela.

Si daca Sortea ne a gonitu,
Ne-a numai plecatu,
Dar' nu de totu farimatu
Nati'a a remasu si nu s'a stinsu.

Suferintiele de mai multe sute de ani
Striga d'in gura maré,
Pentru liberare
Or prin morte séu libera viétia.

O! atata sange scumpu catu s'a versatu,
Nu póte ca' se fi fostu de surde,
Nici necasuri nespuse si trude
Alu animeloru sincere si fidele.

Nici se póte cá atat spirtu,
Virtute, Curagiu solenelu,
Impreuna cu sinceru zelu,
Se vescediasca pentru totd'una.

Negresitu si fara indoiala, ca va venni odata
O vreme fericita
Si dilele dorite :
Pentru care se roga cu rivna milione de suflete.

Altmintrelé se va intempla unu amaru grosnicu
O primeside mare,
Si ca populu care
Cade, va gasi subt pamentulu rece odihn'a sa.

Si tóta lumea cu lacrime in ochii sei
Se va uita cu intristare
A supra mormentiloru, in carii
Vitesii si Eroii vestiti sünt ingropati.

Magiare! fii catre patri'ata credinciosu,
In carea tu traiesci,
In carea te hranesci,
Si dupa morte gli'a sa te va'nveli.

Asupra totu pamentului
N'ai tu unu altu locu!
Aici se cerci norocu
Aici se traiesci si se mori!


Uploaded byJakus Laura 1.
Source of the quotationwww.urszu2.com

minimap