This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Słowacki, Juliusz, Hungarian biography

Image of Słowacki, Juliusz
Słowacki, Juliusz
(1809–1849)

Biography

Juliusz Słowacki (1809–1849) költő, drámaíró a lengyel romantika egyik legnagyobb alakja. Jogot végzett a vilna egyetemen. Rövid ideig a varósi államkincstár hivatalnokaként dolgozott. Az Oroszország elleni felkelés kitörése után a felkelő kormány diplomáciai futárjaként Londonba utazott, a felkelés bukása után pedig csatlakozott a párizsi Nagy Emigrációhoz. Három verseskötete jelent meg. Mickiewiczcsel ellentétben nem az átélt élményeket használta fel irodalmi műveiben, hanem olvasmányaiból és álomképeiből merített.
1833-tól 1836-ig Svájcban élet, nagy mértékben támaszkodott színházi élményeire, maga is kiváló drámákat és színpadi műveket írt, ilyenek például a Kordian (1834), a Balladyna (1834), a Mazepa (1839), a Lilla Weneda (1839). 1836-ban Rómába utazott, innen kelt útra Görögország, Egyiptom és Palesztina felé. A görögországi utazás ihlette Agamemnón sírja című költeményét, amelyben a görög és a lengyel sors között von párhuzamot.
1847-ben jelent meg Király-szellem című poémájának első része, amely a Szellem vándorlását jeleníti meg, míg az európai civilizáció évszázadain keresztül életre kelti a hadvezérek, királyok és szentek alakjait.
„Słowacki élete nem bővelkedett eseményekben, kizárólag az alkotómunkának szentelte. Amikor negyvenévesen meghalt, hatalmas költői életművet hagyott maga után. Alkotóművészetének utolsó szakaszában átlépett a romantika határán, igazi szimbolista költő lett, aki saját misztikus költészettani doktrínát teremtett, mely a vers zenéjén és képein keresztül ragadja meg a kimondhatatlant” – írta róla Czesław Miłosz.
Literature ::
Translation ::

minimap