This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Vozári Dezső, Hungarian biography

Image of Vozári Dezső
Vozári Dezső
(1904–1972)

Biography

Vozári Dezső (Igló, 1904. febr. 13. – Bp., 1972. nov. 20.): költő, műfordító, újságíró. A középiskolát Kassán végezte el, első versei ebben az időben jelentek meg a Kassai Munkásban. A prágai egy. orvosi, majd bölcsészeti karára iratkozott. A csehszlovákiai baloldali lapok munkatársa, de dolgozott a bécsi Tűz c. lap számára is. 1937-ben Győry Dezsővel megalapította a Magyar Demokrata Írókört, amelynek alelnökévé választották. Csehszlovákia felbomlása után Lengyelo.-on át a Szovjetunióba emigrált. 1939–41-ben számos versét közölte a magyar emigráns írók folyóirata, az Új Hang. A moszkvai Idegen Nyelvek Főiskoláján német irodalmat, később az Ural mögötti Cseljabinszkban a kitelepített orvosi egy.-en latint adott elő. 1942-ben belépett a Csehszlovák Brigádba és fegyveresen részt vett a belgorodi, szokolovi csatában és a kurszki áttörésnél. 1943-tól a szovjet rádió magyar szerkesztőségében dolgozott. 1945-től Bp.-en a Szabad Nép munkatársa és a Magyar–Szovjet Művelődési Társaság ig.-ja. 1947-től 1959-ig a M. Távirati Iroda (MTI) prágai, berlini és bécsi tudósítója, utána nyugalomba vonulásáig, 1966-ig a Népszava külpolitikai rovatvezetője és szerk. bizottsági tagja. Fiatalabb korában a város, a kávéházak és a bohém élet költője; szerelmi lírája epikureista. Különösen groteszk versei váltak népszerűvé. A nácizmus előretörése után költészete antifasiszta hangvételű lett, a fasizmus okozta szorongását örökítette meg. 1945 után mint költő húsz évig hallgatott. Csak 1972-ben jelent meg verseskötete Varázslat nélkül címmel. Számos cseh és szlovák költőt fordított, válogatott műfordításait 1972-ben A szomszéd kertje címmel adták ki. – M. Éjfél után (versek, Kassa, 1922); Őszi köszöntés (versek, Kassa, 1923); Fekete zászló (versek, Kassa, 1924); Szebb a sziréna (versek, Pozsony, 1935); Vagy-vagy (versek, Moszkva, 1944). – Irod. Szalatnai Rezső: V. D. költészete (Magyar Figyelő, 1935. 1. sz.); Csanda Sándor: Egy csaknem elfelejtett költőnk (Új Szó, 1964. 14. sz.); Varjas Endre: A költő felelget (Élet és Irod., 1972. 22. sz.); Urr Ida: Elhunyt V. D. (Élet és Irod., 1972. 48. sz.); Törczel Lajos: V. D. (Irod. Szle, 1972. 10. sz.); Jankovics József: V. D. (Kortárs, 1973. 2. sz.).

http://mek.oszk.hu/00300/00355/html/ABC16241/16892.htm

(Editor of this page: P. T.)

Literature ::
Translation ::

minimap