This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Janík, Pavol: Molto adagio (Molto adagio in Bulgarian)

Portre of Janík, Pavol

Molto adagio (Slovak)

Starí ľudia sa sťahujú.
Pomaly a nemotorne,
nie z vlastnej vôle
a bez cudzej pomoci.
Ťažkopádne sťahujú svoj staromódny nábytok,
predpotopné názory
a neodbytné bolesti v kĺboch.

Trasľavými údmi
márne hľadajú vypínače
na neznámych stenách
nového príbytku.
Nevládzu zažať svetlo
v šere samoty a nevedomia.

Zbytočne vyslovujú všetky slová,
na ktoré si ešte s ťažkosťami spomenú.
Už im nič nehovoria
ich vlastné slová.
Nerozumejú im.
Zabudli, na čo slúžili.
Nič im nepripomínajú.

Im. Cteným a váženým osobám,
ktorým patrí úcta a vďaka.

Starí ľudia sa sťahujú.
Zdĺhavo a neobratne,
neúmyselne
a celkom sami.
Ťarbavo sťahujú svoj starodávny nábytok,
prežité názory
a dotieravé bolesti v kĺboch.

Vytrvalo a nepríjemne
sa nás dotýkajú
rozochvenými končatinami.
Tiesnivo nám siahajú na hrdlo.

Starí ľudia sa sťahujú
do nás.
Po troške a nešikovne,
chtiac-nechtiac
a vlastnými silami.
Namáhavo sťahujeme svoj zastaraný nábytok,
opotrebované názory
a boľavé kĺby.
A ostatné veci,
ktoré už doslúžili.

Nenápadne a neodvratne
sa stávame ctenými a váženými osobami,
ktorým patrí úcta a vďaka.

Húževnato a skľučujúco
pokračujeme v trvaní dejov,
plynule sa posúvame v následnosti príbehov,
samozrejme ako hodinové ručičky.

Hlavou smerujeme
kolmo dolu,
prichystaní odbiť presný čas.

A nad nami
nechápavo zíva
modrá obloha,
na ktorej vietor preskupuje jagavé zrkadlá pamäti.Uploaded byRépás Norbert
PublisherSlovenský spisovateľ, Bratislava / Edícia Nová poézia
Source of the quotationDo videnia v množnom čísle, ISBN 80-85543-00-1
Bookpage (from–to)40-42
Publication date

Molto adagio (Bulgarian)

Стари хора се местят в нова квартира.
Бавно и безмоторно,
не по своя воля,
без чужда помощ.
Непохватно пренасят своите стари мебели,
допотопните свои възгледи,
необезщетените си болки в ставите.

С треперещи части на тялото
търсят напразно шалтера
по непознатите стени
на новото жилище.
Не успяват да запалят осветлението
в сумрака на самотата и незнанието.

Всички думи, които си спомнят,
изговарят бавно и трудно.
Нищо не им говорят вече
техните собствени думи.
Не ги разбират.
Вече не помнят за какво служат.
Нищо не им напомнят.

На тях. Уважаваните и почитани личности,
заслужаващи благодарност и почит.

Стари хора се местят в нова квартира.
Дълго и непохватно,
непреднамерно
и съвсем сами.
Тромаво местят своите стари мебели,
надживените възгледи
и досадните болки в ставите.

Настойчиво и неприятно
се докосват до нас
със треперещите си крайници.
Угнетяващо ни хващат за гърлото.

Стари хора се преместват
в нас.
Малко по малко и непохватно,
щат-не щат
и със собствени сили.
Местят напрегато застарелите си мебели,
възгледите си употребени
и болящите стави.
И осталните неща,
които са вече свръхзаслужили.

Незабелязано и неотклонно
ставаме уважавани и почитани личности,
заслужаващи благодарност и почит.

Упорито и угнетяващо
продължаваме в битието,
плавно се движим в последователността
на събитията
като стрелки на часовник.

Със склонени надолу
глави
сме готови да отблъснем времето.

А над нас
неразбиращо зее
синият свод, в който вятърът
прегрупира блестящите огледала на паметта.Uploaded byRépás Norbert
PublisherУзнателство БЕЗСМЪРТНИ МИСЛИ, София
Source of the quotationТеатър Живот, ISBN 954-90168-4-6
Bookpage (from–to)34-36
Publication date

Related videos


minimap