This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Atterbom, Per Daniel Amadeus: Fågel Blå - Sagospel

Portre of Atterbom, Per Daniel Amadeus

Fågel Blå - Sagospel (Swedish)

Flyg, fågel, ur min ark – flyg ut att sjunga!
Än skyhögt vräker syndafloden vågor,
Än bölja regnmoln fästets stjernelågor –
Väl! flyg vid sken af blixtarna, som ljunga!
 
Sök framtidslandet upp, det fagra, unga,
Sjelf ung i önskningar, i hopp, i frågor,
Blygs ej för ömma fröjder, sälla plågor!
De helsas der af mången vänlig tunga.
 
Ej bry dig, att med blad från den oliver
Till mig i arkens fängsel återvända;
Mitt öde genast gör det bladet jäfvigt.
 
Nej, stanna glad och glöm den storm mig drifver:
Ej skall, som Noach, till dess kust jag lända;
Men som Ulysses, sofvande – för evigt!Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://homlib.com

minimap