This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Dante, Alighieri, Dutch biography

Image of Dante, Alighieri
Dante, Alighieri
(1265–1321)

Biography

Durante degli Alighieri, beter bekend als Dante (Florence, 29 mei 1265 - Ravenna, 13/14 september 1321) was een Italiaanse dichter en politicus. Hij is de meest vermaarde Italiaanse dichter uit de geschiedenis, en staat in Italië bekend als de sommo poeta (hoogste dichter).
Zijn bekendste werk is La Divina Commedia (Ned. titel De goddelijke komedie), waarin een verbeelding wordt gegeven van Hel (Inferno), Vagevuur (Purgatorio) en Paradijs (Paradiso).
In Dantes tijd was het normaal te dichten, proza bestond nauwelijks. Poëzie had echter een heel andere opbouw dan in de hedendaagse maatschappij. In plaats van op rijm, werd er vooral op metrum gelet, hoewel Dante in de Divina Commedia een ingewikkeld soort rijm gebruikt. Al op negenjarige leeftijd begon hij met dichten.
Dante woonde in Florence, maar werd in 1302, terwijl hij als gezant bij de paus was, uit deze stad verbannen door de Zwarte Welfen, zijn politieke tegenstanders. Dit omdat Dante, als Witte Welf, een mildere politieke koers voerde, gericht op een andere verhouding van kerkelijke en wereldlijke macht. Hij pleitte onder meer voor een soort variant op de scheiding van kerk en staat en voor herroeping van de Donatio Constantini, een schenking van land aan de bisschop van Rome, die daar een rechtvaardiging van zijn wereldlijke macht in zag, door Constantijn de Grote, na diens bekering. Na een mislukte coup van de Witte Welfen werd door de Zwarte Welfen besloten Dante en zijn familie voor een termijn van twee jaar te verbannen. Deze straf werd, aangezien Dante bij verstek was veroordeeld, al gauw om gezet in een levenslange verbanning.
Zijn leven lang is hij verliefd gebleven op de onbereikbare Beatrice, een getrouwde vrouw, die hij slechts twee keer in zijn leven zag en die in La Divina Commedia ook een rol vervult. Ondanks zijn liefde voor Beatrice was hij vader van meerdere kinderen, waarvan Pietro Alighieri de bekendste is.
Na zijn verbanning zwierf hij door Italië, vooral het rijkere en beter ontwikkelde noorden. Mede hierdoor werd hij een pleitbezorger voor één Italië, dat toen nog uit talrijke koninkrijkjes bestond. Met name de taal was daarin een belangrijk middel voor eenheid. La Divina Commedia is geschreven in de volkstaal, het Toscaans van rond 1307. Deze voorliefde voor de volkstaal is ook de inzet van zijn traktaat De vulgari eloquentia (over de welbespraaktheid in de volkstaal). Andere werken zijn Monarchia, over het koningschap, Questio de aqua et terra, over de wetenschap, Convivio (het gastmaal), over het genot van de filosofie, en Vita Nuova, een lofdicht op Beatrice. Een ander terugkerend thema binnen zijn werk is de eerder genoemde strijd tussen de Welfen en de Ghibbelijnen, wat leidt tot een groot aantal politieke verwijzingen in zijn Divina Commedia.
Dante stierf in 1321, als balling, in Ravenna, waar hij begraven ligt. Lange tijd bestond er twist tussen Florence en Ravenna om zijn lijk, maar Dante blijft nu in Ravenna.
Beroemd citaat: Lasciate ogni speranza, voi ch'entrate (wie hier binnentreedt late alle hoop varen: opschrift bij de poort van de hel, Divina Commedia, Inferno, Canto III, regel 9).
De Italiaanse 2-euromunt bevat een portret van Dante Alighieri, getekend door Rafaël.


source :: wikipedia
Literature ::
Translation ::

minimap