This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Bede, Venerable: Bede’s Death Song*

Portre of Bede, Venerable

Bede’s Death Song* (English)

Facing that enforced journey, no man can be
More prudent than he has good call to be,
If he consider, before his going hence,
What for his spirit of good hap or of evil
After his day of death shall be determined.

Fore ðæm nedfere nænig wiorðe
ðonc snottora ðon him ðearf siæ
to ymbhycgenne ær his hinionge
hwæt his gastæ godes oððe yfles
æfter deað dæge doemed wiorðe.

*According to his disciple Cuthbert, Bede was also doctus in nostris carminibus ("learned in our songs"). Cuthbert's letter on Bede's death, the Epistola Cuthberti de obitu Bedae, moreover, commonly is understood to indicate that Bede also composed a five line vernacular poem known to modern scholars as Bede’s Death Song And he used to repeat that sentence from St. Paul “It is a fearful thing to fall into the hands of the living God,” and many other verses of Scripture, urging us thereby to awake from the slumber of the soul by thinking in good time of our last hour. And in our own language,—for he was familiar with English poetry,—speaking of the soul’s dread departure from the body.

As Opland notes, however, it is not entirely clear that Cuthbert is attributing this text to Bede: most manuscripts of the letter do not use a finite verb to describe Bede's presentation of the song, and the theme was relatively common in Old English and Anglo-Latin literature. The fact that Cuthbert's description places the performance of the Old English poem in the context of a series of quoted passages from Sacred Scripture, indeed, might be taken as evidence simply that Bede also cited analogous vernacular texts. On the other hand, the inclusion of the Old English text of the poem in Cuthbert’s Latin letter, the observation that Bede "was learned in our song," and the fact that Bede composed a Latin poem on the same subject all point to the possibility of his having written it. By citing the poem directly, Cuthbert seems to imply that its particular wording was somehow important, either since it was a vernacular poem endorsed by a scholar who evidently frowned upon secular entertainment  or because it is a direct quotation of Bede’s last original compositionUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://en.wikipedia.org/wiki/Bede

Béda haláldala* (Hungarian)

A kényszerű úttal szembenézvén senki
nem lehet óvatos és eszélyes eléggé,
ha meggondolja, mielőtt elmegy innen,
minő jó vagy gonosz végre juthat
lelke majdan a halál után.

Fore ðæm nedfere nænig wiorðe
ðonc snottora ðon him ðearf siæ
to ymbhycgenne ær his hinionge
hwæt his gastæ godes oððe yfles
æfter deað dæge doemed wiorðe.

*Tanítványa, Cuthbert szerint Béda doctus in nostris carminibus volt, azaz „ismerte dalainkat”. Béda haláláról tudósító levele, az Epistola Cuthberti de obitu Bedae egyes olvasatokban azt is jelzi, hogy mestere szerzett egy ötsoros, angol nyelvű költeményt, ezt nevezik a modern kutatók Béda haláldalának.

Gyakorta idézgette Szent Pál mondását: „Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni”, és még más verseket is az Írásból, arra buzdítván bennünket, hogy ébredjünk fel a lélek aluvásából, és még idejében gondoljunk utolsó óránkkal. A magunk nyelvén pedig – mivelhogy ismerte az angol költészetet –, a léleknek a testből való rettegett távoztáról szólván.

Ám mint Opland megjegyzi, egyáltalán nem biztos, hogy Cuthbert Bédának tulajdonítja ezt a szöveget: a levél legtöbb fennmaradt kézirata nem verbum finitumot használ Béda és a dal előadásának összefüggésében, maga a téma pedig meglehetősen gyakori volt az óangol és angol-latin irodalomban. A tény, hogy Cuthbert bibliai részletek citálása közé helyezi az óangol verset, inkább arra enged következtetni, hogy Béda valamely odavágó anyanyelvi szöveget idézett. Másfelől az, hogy Cuthbert latin nyelvű levelébe óangol szöveget foglal, az, hogy megemlíti, Béda „ismerte dalainkat”, valamint az, hogy Béda latin nyelvű verset is írt erről a témáról, mégiscsak azt sejteti, hogy ő a dal szerzője. Azzal, hogy szó szerint idézi, Cuthbert mintha azt jelezné, hogy a megszövegezés maga is fontos, vagy azért, mert nemzeti nyelvű vers egy olyan tudóstól, aki egyébként nem szerette a világias szórakoztatást, vagy mert egy az egyben való megörökítése Béda utolsó eredeti kompozíciójánakUploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_B%C3%A9da

minimap