This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

The page of Madách Imre, Slovak biography

Image of Madách Imre
Madách Imre
(1823–1864)

Biography

(1823-1864)
Narodil sa 21. januára 1823 v zámožnej rodine z Dolnej Strehovej. V Budapešti študoval právo, kde sa aktivizoval i v politickom živote. Pre svoju chorľavosť sa však nemohol zúčastniť revolúcie 1848, ktorej bol horlivým prívržencom.
Písať začal poéziu, neskôr jeho nadanie vyvrcholilo a dozrelo v písaní drámy. Jeho skutočná literárna zručnosť živená silnou literárnou tradíciou pestovanou v rodine sa však formovala pomaly. Bol príliš poetizujúcim filozofom a príliš filozofujúcim básnikom.
Jediným významným dielom jeho života sa stala dráma Tragédia človeka, ktorá sa na javiská dostala viac než dvadsať rokov po autorovej smrti. Odvtedy však ostáva neustálou výzvou pre generácie divadelníkov rozličných epoch. Tragédia človeka bola preložená do nespočetného množstva jazykov, do slovenčiny dokonca trikrát. Prvý slovenský preklad je z pera Pavla Országha Hviezdoslava, za najvydarenejší sa však pokladá neskorší preklad Ctibora Štítnického.
Literature ::
Translation ::

minimap