This website is using cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on this website. 

Ady Endre: Az egyetlenek sorsa

Portre of Ady Endre

Az egyetlenek sorsa (Hungarian)

 

Mégis mi fog történni az igazi egyetlenekkel, a dölyfös individuumokkal avagy egoistákkal, mint a svihák Barrès csúfolja őket? Mi lesz azokkal, akik nem a maguk kis cirkulusaik megzavarása miatt remegnek és dühöngnek, nem is a bőrük miatt? Azokkal, akinek a világ fölfordulása, a megvetett és mégis pótolhatatlan, zagyva, egész világé, azért sérelmes, mert agyonnyomja a különb világot, őket, az övékét? Az ő katasztrófáik még a világkatasztrófában is megrendítők s az ő világaik nem tűrik el a térkép-kiigazításokat, mint a Föld világáé. Boldogak azok, akik most megriadtan, egyszerűen eldobják a különbözés maszkját, melyet rájuk hiúság, divat erőletett s szaladhatnak nyájaik felé, melyektől kissé elkalandoztak. Sohse volt nagyobb szerencse mindenkihez tartozni, mint ma és sohse roppanhat össze szörnyűebben, mint aki egyetlen. Ők most az áram-mutatók, erőmérők, s ha holnap még találkozunk velük, ez azt fogja jelenteni, hogy a világ mégsem fog a tegnapiból egészen mássá zuhanni vagy fölcsapódni.Uploaded byP. T.
Source of the quotationhttp://epa.oszk.hu

ЭНДРЕ АДИ О судьбе единственных (Russian)

И все-таки, что станет с настоящими единственными, с заносчивыми индивидами или эгоистами, как поддразнивает их шельма Баррес? Что будет с теми, кто дрожит и негодует не из-за того, что тронули их маленькие круги, и не из-за собственной шкуры? Для которых то, что мир перевернулся, этот презираемый и все-таки незаменимый,  бестолковый, весь как есть, тем ущемляет их, что перевернувшись, задавил лучший мир, их собственный, и их, и их людей? Их катастрофы трогают и в мировой катастрофе, их миры не терпят картографических поправок, как мир Земли. Блаженны те, кто сейчас, оробев, разом отшвырнут маску особости, навязанную им тщеславием, модой и помчатся вдогонку за стадами, от которых поотбились слегка. Никогда еще не было большим счастьем, чем сегодня, быть со всеми вместе, и никогда еще не ломало так страшно тех, кто единствен. Они сейчас стрéлки, указующие течение, силомеры, и если завтра мы еще встретимся с ними, это будет означать, что мир вчерашнего все-таки не шлепнулся оземь и не отскочил во что-то совершенно иное. Uploaded byP. T.
Source of the quotation1 октября 1914 г.Nyugat. 1914. 18-19

minimap